South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Więcej na temat ICEI Allience

Wizyta JE Ambasadora Danii

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Od lat zapleczem i inspiracją w działalności SPCleantech są kraje skandynawskie, zwłaszcza Dania. W dniu 10.08.2020, JE Ambasador Królestwa Danii, Ole Toft wraz z delegacją odwiedził SPCleantech w Krakowie. Ambasador wyraził wolę współpracy z klastrem oraz uczestniczenia wraz z instytucjami i firmami duńskimi w projektach organizowanych przez SPCleantech we współpracy z władzami regionalnymi, miastami oraz instytucjami i firmami małopolskimi.

Podczas pobytu w Krakowie Ambasador oraz CEO w SPCleantech, Janusz Kahl uczestniczyli w spotkaniach z administracją państwową reprezentowaną przez wicewojewodę, Zbigniewa Starca, samorządową administracją regionalną, reprezentowaną przez wicemarszałka Tomasza Urynowicza, oraz z władzami miasta Krakowa reprezentowanymi przez prezydenta Jacka Majchrowskiego.

W ostatnich latach w Danii wzrost odnotowały sektory zaawansowanych technologii, związane z biotechnologią, klimatem, technologiami informatycznymi czy elektroniką. A dzięki swojej polityce energetycznej Dania obecnie jest całkowicie samowystarczalna w zakresie dostaw energii, koncentrując się także na eksporcie zielonych technologii. Duński przemysł wiatrowy jest światowym liderem w tej dziedzinie. Są to doświadczenia z których warto czerpać. Współpraca m.in. w zakresie przyjaznych środowisku technologii, ograniczenia zanieczyszczenia powietrza oraz zrównoważonego transportu jest nam wszystkim potrzebna

– mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Wszyscy uczestnicy spotkań wyrazili wolę współpracy z Ambasadą Danii w projektach związanych z klimatem, ochroną środowiska, czystym powietrzem, efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii, SmartCity, Smart buildings, a więc tematami w zakresie których Dania ma wiele do zaproponowania. Wszyscy uczestnicy zgodzili się także co do tego, że potrzebny będzie animator i koordynator tych działań i że najlepszym partnerem jest South Poland Cleantech Cluster.

W najbliższym czasie, CEO w SPCleantech spotka się z uczestnikami spotkań w celu omówienia konkretnych projektów z uczestnictwem Ambasady Danii.


JE Ambasador Danii, Ole Toft, wicewojewoda Zbigniew Starzec, Janusz Kahl


JE Ambasador Danii, Ole Toft, wicemarszałek Tomasz Urynowicz, Janusz Kahl


JE Ambasador Danii, Ole Toft, prezydent Jacek Majchrowski, Janusz Kahl