South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Więcej na temat ICEI Allience

Witamy nowego członka – Ninja Geeks

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W maju 2020 do SPCleantech dołączył nowy członek, firma Ninja Geeks Sp. z o.o.  z Krakowa. Jest to firma dostarczająca nowoczesne usługi informatyczne korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych. Firma została założona w 2016 roku w Krakowie przez Carstena Tang, posiadającego dwudziestoletnie doświadczenie w programowaniu i zarządzaniu projektami w firmach duńskich.

Podstawę firmy stanowią ludzie, specjaliści z doświadczeniem w obsłudze małych i dużych projektów. Firma zaczęła swoja działalność jako czteroosobowa grupa zajmująca się głównie aplikacjami internetowymi i mobilnymi.

Dziś Ninja Geeks zajmuje się wieloma projektami i współpracuje z firmami reprezentującymi różne branże i kraje. Specjalizuje się w nowoczesnych aplikacjach mobilnych i internetowych. Obsługuje największe platformy chmurowe i nowoczesne technologie.

Ninja Geeks oferuje współpracę projektową, bądź “offshoring”. Zarządza projektami w języku angielskim i duńskim.

Parę przykładowych projektów można zobaczyć na: