Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Witamy nowego członka – KMS

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Na początku maja 2021 SPCleantech pozyskał nowego, cennego członka Fundację – Kraków Miastem Startupów (KMS). Celem działania Fundacji jest wspieranie startupów poprzez budowanie relacji między nimi a biznesem, administracją rządową i uczelniami wyższymi.

Fundacja jest organizacją pozarządową, która podejmuje także działania szkoleniowe i edukacyjne dla osób prowadzących lub planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W ciągu 6 lat działalności Fundacji zorganizowano kilkaset konferencji, szkoleń i imprez networkingowych; wyposażono w wiedzę kilka tysięcy osób; wypuszczono w świat wiele innowacyjnych przedsiębiorstw i… wydano książkę! 

Pierwszy krakowski przewodnik startupowy – prezentuje mapę naszego ekosystemu i bazę wiedzy gromadzonej przez ostatnie lata. Stanowi ono inspirację do postawienia pierwszych kroków w świecie innowacyjnego biznesu, jak również zawiera zbiór cennych informacji nie tylko dla początkujących. 

NETWORKING
Na co dzień Fundacja obraca się w startupowym i biznesowym community, działa wspólnie z nimi.

STARTUPOWA ATMOSFERA
Fundacja pracujemy nad projektami z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, które aktywizują młodzież i studentów, którzy stawiają pierwsze kroki w karierze zawodowej.

COWORK
Biuro Fundacji jest zlokalizowane przy ul. Łobzowskiej 16/5, w centrum Krakowa. Fundacja tworzy przestrzeń pracy i inspiracji, z dostępem do wiedzy i doradztwa biznesowego przy kawie. 

WSPÓŁPRACA Z NGO
Fundacja wspiera merytorycznie organizacje pozarządowe przy wnioskach o dofinansowanie oraz organizację projektów. 

REALIZACJA PROJEKTÓW
Fundacja rowadzi szkolenia dla studentów w ramach JUPI, akceleruje startupy w KITS, uczy młodzież przedsiębiorczości w AMP, rozmawia z ekspertami w #ChatwithKMS. 

DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ BIZNESOWĄ
Wymiana doświadczeń i wiedzy jest dla Fundacji bardzo ważna! W mediach społecznościowych Fundacja komentuje bieżące wydarzenia w ekosystemie startupowym.