Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Witamy nowego członka firmę Onteon

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Z końcem marca 2021 do SPCleantech przystąpił nowy członek krakowska firma softwarowa Onteon.

Czym jest Onteon?
Onteon orkiestruje aplikacje dowolnego rodzaju w dowolnej skali włącznie z aplikacjami starszymi, zarówno tymi w kontenerach jak i bez nich, umożliwia im komunikację w standardowych protokołach jak i super szybkich specjalnie zaprojektowanych na potrzeby Onteonu, a same aplikacje mogą być aktualizowane bez ich zatrzymywania i spowolnienia. Wszystko to jest możliwe tylko dlatego, że Onteon jest zaprojektowany od zera z myślą o maksymalnej wydajności, efektywności i łatwości w użytkowaniu.

Kluczowe Korzyści

OSZCZĘDZAJ CZAS I PIENIĄDZ
Nawet do 90% szybsze wdrożenie.
Oznacza to skrócenie czasu implementacji z miesięcy do dni co pozwala zaoszczędzić ogromną część budżetu. Wszystko bez wysiłku.

CHROŃ PLANETĘ
Do 60% mniejszy ślad węglowy
w porównaniu z innymi dostępnymi rozwiązaniami, dzięki innowacyjnej technologii wbudowanej w rdzeń systemu. Mamy to w naszym DNA, więc nie są potrzebne żadne dodatkowe inwestycje.

OPTYMALIZUJ ZASOBY
Do 75% niższy koszt zasobów sprzętowych
obejmujący procesor, pamięć i ruch sieciowy, bez dodatkowego wysiłku z Twojej strony. Wbudowane w rdzeń systemu.

To kompletne i spójne środowisko do projektowania, uruchamiania i zarządzania aplikacjami w architekturze rozproszonej wyróżnia się tym, że:

  • Wsparcie zespołów w transformacji starszych aplikacji
  • Najlepiej nadaje się do natywnych aplikacji mikroserwisowych
  • Wszystkie komponenty rozproszone i skalowalne
  • Wysoka dostępność (w tym aktualizacje platformy)
  • Szybkie oprogramowanie pośredniczące do komunikacji
  • Skraca czas wprowadzenia na rynek
  • Brak konieczności stosowania dodatkowych warstw, takich jak Kubernetes czy Istio

Co znajdziesz dla siebie

Architect

Prosta i niezawodna architektura
Architektura nie wymaga wyjaśnień. Klaster jest naprawdę rozproszony i nie ma komponentu nadrzędnego. Dzięki wbudowanym narzędziom bardzo łatwo jest wizualizować przepływy, konfiguracje i architekturę klastra oraz aplikacji.

Orkiestracja warstwy aplikacji
Onteon jest zbudowany i zorganizowany w taki sposób, że pozwala architektom skupić się na orkiestracji warstwy aplikacji i budować kontrakty w tej warstwie bez potrzeby zagłębiania się w infrastrukturę.

Developer

Głęboka integracja kodu z platformą
Architektura mikroserwisów i systemyrozproszone są świetne, ale wiążą się z nimi również pewne wyzwania. Odpowiedź na nie jest bardzo potrzebna. Z bibliotekami Onteon jest to łatwe i nie potrzeba już żadnych innych narzędzi i technik. Jest to tańsze i prostsze.

Zautomatyzowane mechanizmy uzdrawiania aplikacji

Czasami pewne rzeczy idą nie tak i aplikacje zachowują się nieco inaczej niż zakładamy. Najważniejsze jest, aby wiedzieć o tym z systemów monitorujących, ale czy nie byłoby wspaniale, gdyby Twoja platforma rozwiązywała problemy automatycznie? Onteon zrobi to za Ciebie!

Team leaders

Federacja klastrów
W świecie mikroserwisów projekty powinny sprawnie komunikować się wewnątrz klastrów, ale także pomiędzy nimi. Dzięki podejściu Onteona do federacji klastrów jedyną rzeczą, którą musisz zrobić jest otwarcie reguł firewall i współdzielenie adresów IP klastrów.

Nowoczesny graficzny interfejs użytkownika

W dzisiejszych czasach wszystkie rzeczy, które robimy mają tendencję do podążania za podejściem GitOps i są przechowywane jako kod. Z drugiej jednak strony, wciąż bardzo cenna i potrzebna jest wizualizacja rzeczy, które stworzyliśmy i utrzymujemy, aby wyjaśnić to innym. Onteon pozwala Ci na to dzięki wbudowanemu Web Control Center, które wykonuje tę pracę za Ciebie.

DevOps

Prosta i niezawodna automatyzacja
Zasadniczą częścią Onteona jest zestaw narzędzi z prostą warstwą integracyjną, która może być wykorzystywana przez wiele popularnych narzędzi automatyzacji tj. Ansible, Puppet, Chef. Z Onteonem niezwykle łatwo jest również zorganizować proces Continuous Integration

Widoczność i możliwość śledzenia

Monitorowanie i śledzenie jest proste dzięki komponentowi głęboko zintegrowanemu z Onteonem – Sonario. Platforma monitorująca zbudowana z myślą o tych samych zasadach – jakości, prostocie i dokładności.