Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Witamy nowego członka SPCleantech – COPMA Polska

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Witamy nowego członka, COPMA Polska wiodącego producenta i dostawcę innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań dźwigowych dla branży kolejowej, tramwajowej, budowlanej, energetycznej i morskiej w Polsce.

COPMA Polska posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno – techniczną, która jest ukierunkowana na kompleksowe, szybkie i mobilne działanie w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży oraz serwisu wytworzonych produktów. Personel produkcyjny posiada kwalifikacje potwierdzone stosownym dyplomem Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE), zaś personel badań nieniszczących (NDT) – certyfikaty kompetencji II stopnia zgodnie z normą PN-EN ISO 9712.

Jako jedyna firma w Polsce, COPMA Polska otrzymała w oparciu o dwuletnie badania produktu w różnych certyfikowanych polskich jednostkach notyfikowanych CERTYFIKAT wydany przez PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO dopuszczający pojazd drogowo-szynowy TYP.ZDS COPMA-V4 do poruszania się po czynnych torach kolejowych co oznacza, że pojazd kolejowy może poruszać się nie tylko po drogach publicznych, ale również po czynnych torach kolejowych tak jak pociągi.

Powyższe założenia modelu biznesowego mają za zadanie utrzymać firmę na pozycji lidera w dostawie na rynki krajowe produktów kolejowych, tramwajowych, budowlanych oraz przygotować kapitałowo, organizacyjnie do mocnego eksportu produktów na rynki europejskie promując się na dedykowanych międzynarodowych targach zagranicznych.

Zarys historyczny

Copma Polska powstała jako samodzielna firma z polskim 100 % kapitałem w roku 2015 i rozpoczęła produkcję pojazdów kolejowych (drogowo szynowych), produkcję pojazdów specjalnych (ratowniczych do podnoszenia i wkolejania tramwajów), pociągów sieciowych do budowy infrastruktury kolejowej oraz jako generalny importer Żurawi hydraulicznych (HDS Copma Italia).

Odpowiednie podejście do klienta oraz doświadczenie pozwoliło na zdobycie wielu klientów w branży kolejowej, tramwajowej, budowlanej, energetycznej i morskiej. Produkty Copma polecane są przez zadowolonych klientów, a doświadczenie 40 lat producenta Copma Italia pozwala na znalezienie odpowiednich rozwiązań dla każdego klienta. Indywidualne rozwiązania pozwalają na zaspokajanie potrzeb rynku. Na dziś w branży kolejowej i tramwajowej COPMA jest wiodącym producentem i dostawcą kompleksowych rozwiązań dźwigowych co owocuje kolejnymi projektami realizowanymi przez COPMA jako generalnego Importera i przedstawiciela włoskiego producenta Copma Italia. Doświadczenia zdobyte przy realizacji szeregu skomplikowanych projektów inwestycyjnych pozwalają podejmować kolejne trudne wyzwania.

Odbiorcy, którzy do tej pory zakupili i używają produktów są między innymi:

Polskie Koleje Państwowe, Polskie Linie Kolejowe, Budimex Kolejnictwo, Przedsiębiorstwo Naprawi i Utrzymania Kolejowego – Kraków (spółka PKP PLK), Zakład Robót Kolejowych DOM – Poznań (spółka PKP PLK), Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno Torowe w Gdańsku (spółka PKP PLK), Kuca Serwis Kolejowy, ZUE – Kraków, MPK Kraków, MZK Toruń, MPK Olsztyn, MPK Poznań, MPK Łódź, Tramwaje Śląskie, Tramwaje Wrocław, Pesa Bydgoszcz i wiele innych firm prywatnych z sektora kolejowo budowlanego oraz energetycznego.