South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Warsztaty w Katowicach i Krakowie

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech wraz z partnerami Fundacją Fraunhofer MOEZ z Lipska, (D), EBTC (European Business and Technology Centre) z Delhi, Inie, oraz ETI Dynamics z Londynu, (GB), zorganizował 03 i 04 marca 2015 w i Katowicach i Krakowie warsztaty o nazwie “Indian Technology Adaptation“ (ITA). Warsztaty organizowane zostały w ramach umowy pomiędzy Komisją Europejską i rządem Indii o Europejskim Transferze Technologii Cleantech do Indii. Podobne warsztaty odbędą się również w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Czechach i na Słowacji.

Warsztaty odbyły się we wtorek, 03.03.2015 w Regionalnej Izbie Gospodarczej, ul. Opolska 15 w Katowicach oraz w środę, 04.03.2015 w South Poland Cleantech Cluster, NordicHouse, ul. św. Anny 5 w Krakowie. W załączonych dokumentach można znaleźć ulotkę na temat warsztatów oraz ich program.

Zespół ekspertów z Centrum Fraunhofera dla Europy Środkowej i Wschodniej (Fraunhofer MOEZ) i partnerzy zaoferowali warsztaty wysokiego poziomu i szerokie możliwości współpracy dla firm europejskich w dziedzinie czystych technologii (Cleantech) oraz biotechnologii, które są zainteresowane wejściem na rynek indyjski. Udział w warsztatach był bezpłatny.

Warsztaty w Katowicach i Krakowie są kontynuacją projektu pilotażowego „UE-Indie Ekosystem & Inwestor Forum” (www.ebtc.eu). Fraunhofer MOEZ już od kilku lat współpracuje z EBTC – Europejskie Centrum Biznesu i Technologii w Brukseli, która przede wszystkim promuje przyjazne dla środowiska technologie w Indiach. We współpracy z EBTC, Fraunhofer MOEZ zainicjował w 2013 roku, osiem projektów, których celem było opracowanie strategii dostosowania technologii Europejskich do indyjskich potrzeb rynku.

Kolejnym wspólnym projektem jest stworzenie platformy internetowej, na której można będzie promować produkty i usługi firm europejskich w dziedzinie czystych technologii i biotechnologii w celu wprowadzenia ich na rynek indyjski.

Seria warsztatów ITA oparta jest na wynikach współpracy z EBTC i zapewnia opracowane przez specjalistów strategie wejścia na rynek indyjski. Celem jest informowanie przedsiębiorstw polskiego sektora CLEANTECH oraz BIOTECHNOLOGII o możliwościach współpracy i strategii wejścia na rynek indyjski.

ITA Warsztaty – ulotka

Program warsztatów ITA