South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Więcej na temat ICEI Allience

Webinarium: Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce

 |  Kategoria: Wydarzenia

SPCleantech zorganizował 12.03.2021 we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski oraz członkiem klastra GRUPA4BIM bezpłatne Webinarium pt.: „Cyfryzacja Procesu budowlanego w Polsce. Stan wdrożenia BIM – zmiany w Prawie Budowlanym i konieczność dostosowania Urzędów do elektronicznego procedowania dokumentacji budowlanej”.

Webinarium było dedykowane dla pracowników administracji publicznej. Naszkicowaliśmy w nim szerszą perspektywę zmian zachodzących w budownictwie, główne założenia „Mapy drogowej dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych” oraz zmiany w Prawie budowlanym i Prawie zamówień publicznych.

Prowadzący: Krzysztof Knapik, GRUPA4BIM

Zagadnieniami BIM zajmuje się od 2008 roku. Doświadczenie związane z projektowaniem i BIM zdobywał podczas pracy w duńskiej firmie NIRAS oraz dla dystrybutora oprogramowania Autodesk w Polsce. Od początku kariery zawodowej łączy doświadczenie praktyczne ze szkoleniowym, posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz uprawnienia pedagogiczne.
Obecnie skupia się na zarządzaniu projektami (posiada certyfikat Prince2) oraz aspektach wykorzystania zwinnych metod zarządzania (Agile) w inwestycjach realizowanych zgodnie z metodyką BIM.
Autoryzowany Trener Autodesk.