SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

VI Forum Green Smart City

 |  Kategoria: Wydarzenia

Członek akcjonariusz SPCleantech, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wraz z Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o., InnoTechKrakw oraz SPCleantech jako partnerem zorganizowali w dniach 28-29 października 2021, VI Forum Green Smart City.

W pierwszym dniu konferencji przedstawiciel SPCleantech, Janusz Kahl przedstawił założenia najnowszego projektu klastra krakowurbanhub.pl oraz działania związane z budowaniem hubu zrównoważonej urbanizacji w Krakowie. W drugim dniu konferencji, Janusz Kahl wziął udział w debacie na temat „Wpływ innowacji społecznych na rozwój Smart City i Smart Village”.

Celem VI Forum Green Smart City było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, a także upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska.

FORUM Green Smart City jest od pierwszej edycji przestrzenią wymiany informacji i współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, funduszami ochrony środowiska, NGO, przedsiębiorcami w zakresie innowacyjnych technologii, które będą sprzyjać rozwojowi inteligentnych miast i wsi.

Podczas VI Edycji Forum Green Smart City zostały poruszone zagadnienia dotyczące idei Europejskiego Zielonego Ładu, racjonalnego zagospodarowania terenów zurbanizowanych, zarządzania zielenią miejską, ochrony powietrza, smart rozwiązaniami w mieście i na wsi. Dodatkowym obszarem tematycznym jaki zostanie podjęty podczas Forum są wyzwania i szanse jakie stawia przed nami pandemia Covid-19.

Wyzwania stawiane przez Europejski Zielony Ład jeszcze mocniej inspirują do poszukiwania rozwiązań i wdrażania nowych technologii w Smart CitySmart Village, a także otwierają nową przestrzeń do realizacji założeń zrównoważonego rozwoju.