Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Unijny projekt członka SPCleantech-BLOK Architekci

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Poprzez uczestnictwo w różnych projektach unijnych SPCleantech zdobywa wiedzę i doświadczenie we współpracy międzynarodowej. To samo dotyczy udziału naszych członków, poprzez co zarówno SPCleantech jak i inni członkowie i partnerzy klastra mogą odnieść wiele korzyści. Wspaniałym przykładem jest uczestnictwo członka SPCleantech, BLOK Architekci, który od grudnia 2020 uczestniczy w projekcie w Ramach HORIZON 2020, PRELUDE – Prescient building Operation utilizing Real Time data for Energy Dynamic Optimization (PL: Precyzyjna obsługa budynku z wykorzystaniem danych w czasie rzeczywistym dla optymalizacji dynamiki energetycznej).

W projekcie bierze udział 21 partnerów – Konsporcjum z różnych kraji europejskich i jest prowadzony przez Uniwesytet w Aalborg w Danii. Projekt rozpoczął się w grudniu 2020 i potrwa do maja 2024.
 
Na czym to polega
 
Firmy (wśród nich BLOK) opracowują różne rozwiązania i ich wdrożenie w celu optymalizacji energii na różnych budynkach – democasach w Unii Europejskiej. BLOK Architekci opracowują projekt na budynku biurowym na ul. Szlak 65.
 
Celem Prelude jest opracowanie projektu „obsługi budynku” i jego automatyzacji tak by był efektywny energetycznie. 
Wspólnie z partnerami projektu BLOK Architekci pracuje nad wdrożeniem inteligentnych rozwiązań, które pomogą uzyskać jak najlepsze efekty inteligentnego budynku.
 
GŁÓWNE CECHY
 
  • minimalizacja zużycia energii dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii (modele dynamiczne, big data, analityka danych, analityka predykcyjna, sztuczna intelligencji
  • zastosowanie odnawialnych źródeł energii i ich konsekwentne wykorzystanie
  • redukcja śladu węglowego
  • poprawa komfortu i jakości środowiska wewnętrznego = poziom zadowolenia użytkowników
  • obniżenie kosztów konserwacji.
  • rozwiązania IoT
  • wszechstronność i możliwość powielania rozwiązań 
  • usługa optymalizacji proaktywnej
Krajowa i międzynarodowa promocja projektu daje możliwość edukowania większej grupy społecznej nie tylko związanej z sektorem budownictwa choć na to kładzie się  największy nacisk.