Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Tworzenie platformy urbanhub europe

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

South Poland Cleantech Cluster odwiedził 28.12.2021 BLOXHUB w Kopenhadze, DK. Podczas kolejnego spotkania CEO w BLOXHUB, Torben Klitgaard oraz CEO w SPCleantech, Janusz Kahl omówili strategie dalszej budowy platformy zrównoważonej urbanizacji urbanhub europe w której uczestniczą wiodące huby unijne: BLOXHUB Copenhagen, KIRAHub Helsinki, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona oraz krakowurbanhub.

Partnerem strategicznym krakowurbanhub jest BLOXHUB w Kopenhadze, DK, wiodąca europejska platforma zrównoważonej urbanizacji. Głównym inicjatorem BLOXHUB jest miasto Kopenhaga, Ministerstwo Przemysłu, Biznesu i Finansów oraz Realdania. BLOXHUB zrzesza ponad 380 miast, organizacji i przedsiębiorstw w tym South Poland Cleantech Cluster.

krakowurbanhub to CEE centrum zrównoważonej urbanizacji w Europie Środkowo-Wschodniej, oparte na przekonaniu, że wyzwania związane z globalną urbanizacją i zmianami klimatycznymi wymagają partnerstwa i nowych sposobów współpracy. Zrównoważenie miast to złożone wyzwanie. Aby go rozwiązać, potrzebujemy partnerstwa.

krakowurbanhub to miejski hub innowacji, który skupia firmy, organizacje i naukowców, aby współtworzyć (co-create) rozwiązania dla lepszych miast. Opiera się na przekonaniu, że wyzwania związane z globalną urbanizacją i zmianami klimatycznymi wymagają nowego podejścia do współpracy.

krakowurbanhub jest polską i środkowo-wschodnią europejską platformą dla przyszłych rozwiązań miejskich, a także „one point entry” na rynek polski i Europy Środkowo-Wschodniej dla międzynarodowych firm. Poprzez indywidualne działania, krakowurbanhub łączy firmy, organizacje i naukowców w celu skalowania biznesu i wspierania zrównoważonych rozwiązań miejskich.

krakowurbanhub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa

krakowurbanhub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.

Celem krakowurbanhub jest integracja środowiska poprzez:

CONNECT – interfejs dla interdyscyplinarnych innowacji
SHARE – dzielenie się wiedzą i komunikacja na skalę krajową i międzynarodową
SCALE – wyniki komercyjne dla rynku globalnego
CO-CREATE – ułatwianie współtworzenia
Partnerstwa – łączenie ludzi, dzielenie się wiedzą i skalowanie biznesu poprzez programy innowacyjne, działania, przypadkowe spotkania przy ekspresie do kawy  
co – operate, co – create, co – innovate, co – work, co – inspire, co – invent, co – design, co – experiment
re – invent, co – create

„Obszary miejskie powinny być inkluzywne, bezpieczne, zrównoważone i odporne

9 sposobów, aby miasta były bardziej zrównoważone:

  • zrównoważony system transportu miejskiego
  • rozwiązania oparte na naturze
  • zielone otwarte przestrzenie miejskie
  • sieci społecznościowe
  • inteligentne rozwiązania
  • perspektywa płci
  • zintegrowane podejścia
  • platformy współpracy
  • współpraca międzynarodowa

Dołącz do krakowurbanhub, hub zrównoważonej urbanizacji Europy Środkowo-Wschodniej i uzyskaj dostęp do globalnej i lokalnej sieci, obiektów i działań. Jako członek społeczności zyskujesz dostęp do ekosystemu i dopasowanych partnerstw, które pomogą ci łączyć się (CONNECT), udostępniać (SHARE) i skalować (SCALE) twój biznes.