South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Szkoła Letnia Innowacji i Przedsiębiorczości

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech
SPCleantech organizuje wspólnie z Fundacją „Kraków miastem Startupów” Szkołę Letnią Innowacji i Przedsiębiorczości. Spotkania i szkolenia w ramach szkoły odbywają się w siedzibie SPCleantech w NordicHouse, ul. św. Anny 5 w Krakowie.
 


Szkoła Letnia Innowacji i Przedsiębiorczości to wakacyjny program wsparcia środowiska akademickiego i start-upowego, którego celem jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie, poprzez podniesienie kompetencji i kapitału relacyjnego młodych członków środowiska akademickiego oraz wsparcie realizowanych przez nich inicjatyw.

 Program składa się z trzech części:

 • Komponentu szkoleniowego (3 warsztaty)
 • Spotkań networkingowych (6 spotkań )
 • Programu doradczo-mentoringowego (40h darmowych konsultacji m.in. w zakresie: prawa, marketingu, zarządzania strategicznego, pozyskiwania finansowania)

Projekt skierowany jest do :

◾ studentów, doktorantów i młodych naukowców, którzy rozważają możliwość założenia własnej działalności
◾ młodych osób (studenci, absolwenci do 1 roku) rozpoczynających własne inicjatywy biznesowe
◾ młodych osób podejmujących staże wakacyjne w krakowskich start-upach
◾ krakowskie start-upy i innowacyjne MŚP poszukujące pracowników lub współpracowników wśród krakowskiej społeczności akademickiej

Co zyskasz dzięki SLIP:

◾ zwiększysz swoje kompetencje na rynku pracy
◾ nabierzesz praktycznych umiejętności
◾ rozbudujesz swoją bezpośrednią sieć kontaktów
◾ spotkasz się i skonsultujesz swoją wiedzę z ekspertami/przedsiębiorcami

Udział w programie jest bezpłatny!

Zapraszamy na pierwsze szkolenie!

 

Szkolenie – 14.08.2018, godz. 18, NordicHouse, ul. św. Anny 5, Kraków

„Budowa modelu biznesowego wokół wartości dla klienta metodą Business Model Canvas”

Uczestnicy warsztatu poznają nowoczesną koncepcję zarządzania biznesem w oparciu o tworzenie wartości dla klienta. Przedstawione zostanie zaprojektowane przez Alexa Osterwaldera narzędzie Business Model Canvas, które jest powszechnie wykorzystane w środowisku start-upowym, jako podstawa do tworzenia modeli biznesowych innowacyjnych przedsiębiorstw. W trakcie warsztatu, jego uczestnicy będą mieli okazję wcielić się w rolę biznes deweloperów, którzy opracowują innowacyjny model biznesowy bazujący na zidentyfikowanej potrzebie rynkowej.

Szkolenie poprowadzi Michał Adamczyk – Prezes Zarządu fundacji Kraków Miastem Startupów. Posiada 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami (włączając w to własne przedsiębiorstwo w branży mobile-IT). Posiada tytuł inżyniera Informatyki Stosowanej oraz jest autorem kilkunastu publikacji naukowych dotyczących zarządzania innowacjami.