South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Więcej na temat ICEI Allience

Szkoła Letnia Innowacji i Przedsiębiorczości

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech
SPCleantech organizuje wspólnie z Fundacją „Kraków miastem Startupów” Szkołę Letnią Innowacji i Przedsiębiorczości. Spotkania i szkolenia w ramach szkoły odbywają się w siedzibie SPCleantech w NordicHouse, ul. św. Anny 5 w Krakowie.
 


Szkoła Letnia Innowacji i Przedsiębiorczości to wakacyjny program wsparcia środowiska akademickiego i start-upowego, którego celem jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie, poprzez podniesienie kompetencji i kapitału relacyjnego młodych członków środowiska akademickiego oraz wsparcie realizowanych przez nich inicjatyw.

 Program składa się z trzech części:

  • Komponentu szkoleniowego (3 warsztaty)
  • Spotkań networkingowych (6 spotkań )
  • Programu doradczo-mentoringowego (40h darmowych konsultacji m.in. w zakresie: prawa, marketingu, zarządzania strategicznego, pozyskiwania finansowania)

Projekt skierowany jest do :

◾ studentów, doktorantów i młodych naukowców, którzy rozważają możliwość założenia własnej działalności
◾ młodych osób (studenci, absolwenci do 1 roku) rozpoczynających własne inicjatywy biznesowe
◾ młodych osób podejmujących staże wakacyjne w krakowskich start-upach
◾ krakowskie start-upy i innowacyjne MŚP poszukujące pracowników lub współpracowników wśród krakowskiej społeczności akademickiej

Co zyskasz dzięki SLIP:

◾ zwiększysz swoje kompetencje na rynku pracy
◾ nabierzesz praktycznych umiejętności
◾ rozbudujesz swoją bezpośrednią sieć kontaktów
◾ spotkasz się i skonsultujesz swoją wiedzę z ekspertami/przedsiębiorcami

Udział w programie jest bezpłatny!

Zapraszamy na pierwsze szkolenie!

 

Szkolenie – 14.08.2018, godz. 18, NordicHouse, ul. św. Anny 5, Kraków

„Budowa modelu biznesowego wokół wartości dla klienta metodą Business Model Canvas”

Uczestnicy warsztatu poznają nowoczesną koncepcję zarządzania biznesem w oparciu o tworzenie wartości dla klienta. Przedstawione zostanie zaprojektowane przez Alexa Osterwaldera narzędzie Business Model Canvas, które jest powszechnie wykorzystane w środowisku start-upowym, jako podstawa do tworzenia modeli biznesowych innowacyjnych przedsiębiorstw. W trakcie warsztatu, jego uczestnicy będą mieli okazję wcielić się w rolę biznes deweloperów, którzy opracowują innowacyjny model biznesowy bazujący na zidentyfikowanej potrzebie rynkowej.

Szkolenie poprowadzi Michał Adamczyk – Prezes Zarządu fundacji Kraków Miastem Startupów. Posiada 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami (włączając w to własne przedsiębiorstwo w branży mobile-IT). Posiada tytuł inżyniera Informatyki Stosowanej oraz jest autorem kilkunastu publikacji naukowych dotyczących zarządzania innowacjami.