Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Szczyt ICN 2014, Kopenhaga

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniach 20-22 maja 2014, Janusz Kahl, dyrektor zarządzający w South Poland Cleantech Cluster uczestniczył w ICN Summit 2014 zorganizowanym przez Copenhagen Cleantech Cluster (obecnie Clean) w Kopenhadze, Dania. Był to dziewiąty, organizowany 2 razy do roku szczyt International Cleantech Network. Prawie 500 uczestników z 40 krajów, wzięło udział w 3 dniowym wydarzeniu, które obejmowało kojarzenie-B2B, wgląd w duńskie możliwości biznesowe, konferencję z warsztatami na temat problemów miast oraz pięciu seminariów na interdyscyplinarne tematy poruszane na szczycie.

DSC_0081

Wyzwania miast

Podczas konferencji, miasta miały możliwość wybrania szczególnych wyzwań w ramach ścieżek tematycznych w celu zaangażowania uczestników z każdej dziedziny wiedzy, a przez to zapewnienia silnego połączenia mikstu kompetencji dla każdego wyzwania.

Pracując z wyzwaniami stawianymi przez miasta, wkrótce stało się oczywiste, zarówno dla przedstawicieli miast i uczestników, że dialog i proces współtworzenia z potencjalnymi partnerami może prowadzić do interesujących ekonomicznie rozwiązań i nowych możliwości biznesowych dla miast.

Uczestnicy byli w stanie skorzystać z ich bogatych doświadczeń w każdym z sześciu interdyscyplinarnych tematów i wypracować szereg zaleceń dotyczących dalszej współpracy uczestniczących miast na temat wyzwań.

Uczestniczące miasta:

• Barcelona, Hiszpania
• Boulder, Fort Collins i Loveland, USA
• Kopenhaga, Dania
• Graz, Austria
• Grenoble, Francja
• Mediolan, Włochy
• Osaka, Japonia
• Perth, Australia
• Rotterdam, Holandia
• Sant Cugat del Valles, Hiszpania