South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Szczyt ICN 2014, Kopenhaga

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniach 20-22 maja 2014, Janusz Kahl, dyrektor zarządzający w South Poland Cleantech Cluster uczestniczył w ICN Summit 2014 zorganizowanym przez Copenhagen Cleantech Cluster (obecnie Clean) w Kopenhadze, Dania. Był to dziewiąty, organizowany 2 razy do roku szczyt International Cleantech Network. Prawie 500 uczestników z 40 krajów, wzięło udział w 3 dniowym wydarzeniu, które obejmowało kojarzenie-B2B, wgląd w duńskie możliwości biznesowe, konferencję z warsztatami na temat problemów miast oraz pięciu seminariów na interdyscyplinarne tematy poruszane na szczycie.

DSC_0081

Wyzwania miast

Podczas konferencji, miasta miały możliwość wybrania szczególnych wyzwań w ramach ścieżek tematycznych w celu zaangażowania uczestników z każdej dziedziny wiedzy, a przez to zapewnienia silnego połączenia mikstu kompetencji dla każdego wyzwania.

Pracując z wyzwaniami stawianymi przez miasta, wkrótce stało się oczywiste, zarówno dla przedstawicieli miast i uczestników, że dialog i proces współtworzenia z potencjalnymi partnerami może prowadzić do interesujących ekonomicznie rozwiązań i nowych możliwości biznesowych dla miast.

Uczestnicy byli w stanie skorzystać z ich bogatych doświadczeń w każdym z sześciu interdyscyplinarnych tematów i wypracować szereg zaleceń dotyczących dalszej współpracy uczestniczących miast na temat wyzwań.

Uczestniczące miasta:

• Barcelona, Hiszpania
• Boulder, Fort Collins i Loveland, USA
• Kopenhaga, Dania
• Graz, Austria
• Grenoble, Francja
• Mediolan, Włochy
• Osaka, Japonia
• Perth, Australia
• Rotterdam, Holandia
• Sant Cugat del Valles, Hiszpania