South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Szczyt ICN 2013, Hamburg

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniach 28 – 30 maja 2013, Janusz Kahl, dyrektor zarządzający w South Poland Cleantech Cluster wziął udział w Międzynarodowej Konwencji Cleantech w Hamburgu. Przedstawiciele 13 międzynarodowych klastrów omówili cele i metody pracy. Renewable Energy Hamburg Claster był odpowiedzialny za organizację szczytu.

„Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Renewable Energy Hamburg Cluster organizuje piątą Międzynarodową Konwencję Cleantech dla 13  międzynarodowych klastrów. Klastrowe podejście jest jednym z głównych filarów naszej polityki gospodarczej w Hamburgu. Renewable Energy Hamburg Cluster w szczególności stał się siłą napędową rozwoju regionu w ciągu ostatnich dwóch lat” powiedział Frank Horch, senator Hamburga odpowiedzialny za Ekonomię, Transport i Innowacje „.

Na kulminacyjne wydarzenie w 2013, International Cleantech Network (ICN) zaprosił 13 wiodących Cleantech klastrów z Europy, USA i Azji do Hamburga. “Renewable Energy Hamburg Cluster wykonał fantastyczną pracę organizując Międzynarodową Konwencję Cleantech w Hamburgu. W konferencji uczestniczą zainteresowane strony z czołowych zielonych regionów w celu rozszerzenia swojej wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz inteligentnych rozwiązań w miastach, spotkania lokalnych firm i interesariuszy i stworzenia nowych partnerstw między regionami „, powiedział Stephan Skare Nielsen, szef International Cleantech Network (ICN).

Warsztaty dotyczyły magazynowania energii, form mobilności w oparciu o odnawialne źródła energii, odnawialnych źródeł energii w budownictwie i inteligentnych sieci. Uczestnicy zwiedzili również pomieszczenia IBA, uczestniczyli w recepcji zorganizowanej przez Senat w ratuszu Hamburga oraz odwiedzili “Punkt spotkań odnawialnych energii” w Hamburgu.

Klastry biorące udział w Międzynarodowej Konwencji Cleantech 2013 w Hamburgu:

ACLIMA (Kraina Basków), Bilbao, Hiszpania
Colorado Clean Energy Cluster (CCEC), USA
Copenhagen Cleantech Cluster (CCC), Dania
Eco World Styria, Austria
Ecotech Quebec, Kanada
Renewable Energy Hamburg, Niemcy
Incheon Technopark, Seul, Korea Południowa
International Technology Match-making Centre of Yixing, Chiny
Lombardy Energy Cluster, Milano, Włochy
Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC), Norwegia
Singapore Sustainability Alliance (SSA), Singapur
Research Triangle Cleantech Cluster (RTCC), North Caroline, USA
Tenerrdis, Grenoble, Francja