Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Szczyt ICN 2013, Hamburg

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniach 28 – 30 maja 2013, Janusz Kahl, dyrektor zarządzający w South Poland Cleantech Cluster wziął udział w Międzynarodowej Konwencji Cleantech w Hamburgu. Przedstawiciele 13 międzynarodowych klastrów omówili cele i metody pracy. Renewable Energy Hamburg Claster był odpowiedzialny za organizację szczytu.

„Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Renewable Energy Hamburg Cluster organizuje piątą Międzynarodową Konwencję Cleantech dla 13  międzynarodowych klastrów. Klastrowe podejście jest jednym z głównych filarów naszej polityki gospodarczej w Hamburgu. Renewable Energy Hamburg Cluster w szczególności stał się siłą napędową rozwoju regionu w ciągu ostatnich dwóch lat” powiedział Frank Horch, senator Hamburga odpowiedzialny za Ekonomię, Transport i Innowacje „.

Na kulminacyjne wydarzenie w 2013, International Cleantech Network (ICN) zaprosił 13 wiodących Cleantech klastrów z Europy, USA i Azji do Hamburga. “Renewable Energy Hamburg Cluster wykonał fantastyczną pracę organizując Międzynarodową Konwencję Cleantech w Hamburgu. W konferencji uczestniczą zainteresowane strony z czołowych zielonych regionów w celu rozszerzenia swojej wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz inteligentnych rozwiązań w miastach, spotkania lokalnych firm i interesariuszy i stworzenia nowych partnerstw między regionami „, powiedział Stephan Skare Nielsen, szef International Cleantech Network (ICN).

Warsztaty dotyczyły magazynowania energii, form mobilności w oparciu o odnawialne źródła energii, odnawialnych źródeł energii w budownictwie i inteligentnych sieci. Uczestnicy zwiedzili również pomieszczenia IBA, uczestniczyli w recepcji zorganizowanej przez Senat w ratuszu Hamburga oraz odwiedzili “Punkt spotkań odnawialnych energii” w Hamburgu.

Klastry biorące udział w Międzynarodowej Konwencji Cleantech 2013 w Hamburgu:

ACLIMA (Kraina Basków), Bilbao, Hiszpania
Colorado Clean Energy Cluster (CCEC), USA
Copenhagen Cleantech Cluster (CCC), Dania
Eco World Styria, Austria
Ecotech Quebec, Kanada
Renewable Energy Hamburg, Niemcy
Incheon Technopark, Seul, Korea Południowa
International Technology Match-making Centre of Yixing, Chiny
Lombardy Energy Cluster, Milano, Włochy
Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC), Norwegia
Singapore Sustainability Alliance (SSA), Singapur
Research Triangle Cleantech Cluster (RTCC), North Caroline, USA
Tenerrdis, Grenoble, Francja