Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Światowy Kongres UIA 2023 w Kopenhadze

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech został razem z NordicHouse w Krakowie mianowany ambasadorem w Polsce Światowego Kongresu UIA 2023, który odbędzie się w Kopenhadze, DK.

Światowy Kongres UIA 2023 Kopenhaga odbędzie się w dniach 2-6 lipca 2023 r. w Kopenhadze i zgromadzi tysiące uczestników z globalnej społeczności architektonicznej. Prosimy Was, jako naszą lokalną społeczność, o wzięcie udziału w tym wydarzeniu i podzielenie się swoją pracą.

Światowy Kongres UIA 2023 w Kopenhadze będzie promował, dyskutował, tworzył i prezentował architekturę jako kluczowe narzędzie do osiągnięcia 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) ONZ do 2030 roku. Track of the UIA World Congress 2023 Kopenhaga wysłała zaproszenie do składania dokumentów, w którym pyta, w jaki sposób architektura może aktywować swoją głęboką sprawczość w kształtowaniu naszych społeczeństw i jej potencjał dla zrównoważonej, sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości dla wszystkich.

Organizatorzy pytają, w jaki sposób krytycznie zaangażowane projektowanie, kształtowanie polityki i wszechstronne zrozumienie celów zrównoważonego rozwoju mogą rzucić wyzwanie sposobowi, w jaki architektura pojmuje, kształtuje i zmienia równowagę społeczno-środowiskową, w której żyjemy. Za pomocą tego zaproszenia do składania dokumentów dąży do UIA World Congress 2023 Copenhagen Science Track łączenie wiedzy z badań, praktyki i edukacji, aby prowokować nowe perspektywy, nowe sojusze i konkretne działania.

Ścieżka Naukowa Światowego Kongresu UIA 2023 w Kopenhadze powołała Komitet Naukowy składający się z 17 wiodących międzynarodowych badaczy i praktyków, którzy reprezentują szereg architektonicznych ekspertyz i kontekstów. Komitet Naukowy sformułował zaproszenie do składania artykułów w ramach 6 paneli naukowych, które określają wzajemne powiązania 17 celów zrównoważonego rozwoju i określają kluczowe tematy

Panel 1: Projekt na rzecz dostosowania do klimatu
Panel 2: Projekt do ponownego przemyślenia zasobów
Panel 3: Projektowanie dla odpornych społeczności
Panel 4: Projektowanie dla zdrowia
Panel 5: Projektowanie na rzecz włączenia
Panel 6: Projektowanie partnerstw na rzecz zmian

Komitet Naukowy będzie kuratorował program prezentacji badawczych podczas Światowego Kongresu UIA 2023 w Kopenhadze oraz redagował materiały z kongresu, które zostaną opublikowane przez wydawnictwo Springer.

Zaproszenie do składania artykułów jest mile widziane od naukowców, niezależnych badaczy, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, praktyków i decydentów politycznych, aby zachęcić do wymiany i uczenia się w ramach różnych silosów wiedzy i praktyki. Komitet Naukowy zaprasza do składania wniosków w kilku formatach, aby umożliwić włączenie głosów, które nie są powszechnie częścią dyskursu akademickiego i zawodowego, podkreślając, że różnorodne doświadczenia i wiedza są niezbędne do wyrażenia określonej architektury agencji, która ma przyczynić się do osiągnięcia 17 celów zrównoważonego rozwoju.