Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Spotkanie z Shahab Husain

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniu 14.08.2018 SPCleantech uczestniczył w spotkaniu Culture Bruch z Shahab Husain, Dyrektorem handlowym i członkiem zarządu ArcelorMittal w Ostrawie. Shahab wygłosił wykład na temat „W prowadzeniu firmy, dlaczego powinniśmy dbać o różnice kulturowe?”. Spotkanie zostało zorganizowane przez firmę konsultingową Habitat for business.

Różnice kulturowe są niepodważalnym faktem. Jak wpływają na biznes? Jeśli masz do czynienia z kimkolwiek z innego kraju – klientem, partnerem, dostawcą lub pracownikiem – ich kultura określa sposób, w jaki będą się komunikować. Kultura określa także, w jaki sposób ludzie budują zaufanie, co jest niezbędne przy zawieraniu umowy. Nasza kultura determinuje nawet te małe rzeczy, jak na przykład, jak się witamy. Istnieje wiele różnych sposobów interpretowania, na przykład, zdania „Będę tam jutro o 14.00”, ponieważ mamy różne podejścia i podejście do czasu.

Jaki jest najlepszy sposób poradzenia sobie z problemem różnic kulturowych? Najgorsze, co możemy zrobić, to wymusić nasze zrozumienie, jak należy robić rzeczy (nasza kultura) na innych. To rzadko działa, ponieważ buduje nieufność między ludźmi i uniemożliwia im znalezienie rozwiązań dla ich wspólnych problemów. Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to poznać i zrozumieć inne kultury. To z kolei pozwala na większą empatię i wzajemne zrozumienie, co prowadzi do znalezienia rozwiązań akceptowalnych dla wszystkich zaangażowanych.

Culture Brunch to wydarzenie, które zapewnia czas i przestrzeń do uzyskania takiego zrozumienia. Będziemy gościć doświadczonych menedżerów i przedsiębiorców, którzy podzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i być może niektórymi „sztuczkami handlowymi” w zakresie radzenia sobie z różnorodnością kulturową, wydarzenie to jest doskonałą platformą do uczenia się od najlepszych. Aby usprawnić uczenie się i dzielenie się, zapewniamy nieformalną atmosferę, podczas której dyskusje na temat posiłku pozwolą nam doświadczyć i uczyć się na naszych różnicach kulturowych. Culture Brunch to także wyjątkowa okazja, by nawiązać kontakt z innymi kulturami.

Wydarzenie to jest doskonałą okazją dla menedżerów średniego i wyższego szczebla do wymiany doświadczeń, zdobywania nowych pomysłów i nawiązywania kontaktów z kolegami z innych firm.

Jeszcze jeden powód, dla którego powinniśmy dbać o różnice kulturowe:

Żyjemy w czasach, gdy polityczne programy w wielu krajach koncentrują się na budowaniu murów zamiast mostów między narodami. Istnieje pilna potrzeba nauczania, uczenia się i akceptowania różnorodności jako pierwszego kroku do budowania lepszych relacji między tymi, którzy różnią się kulturowo od nas.

Liczymy na twoją obecność na tym wydarzeniu. Twoje wsparcie tego celu poprzez sponsorowanie Brunchu Kulturowego w znacznym stopniu wpłynie na to, jak rozumiemy i wchodzimy w interakcję z ludźmi wokół nas, ponieważ planujemy kontynuować te wydarzenia. 

SHAHAB HUSAIN

Jest Dyrektorem handlowym i członkiem zarządu ArcelorMittal w Ostrawie, a także zasiada w zarządach spółek zależnych ArcelorMittal w Czechach i Polsce.

Shahab Husain ma ponad dwudziestoletnie międzynarodowe doświadczenie w globalnym przemyśle wydobywczym i metalowym. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w firmie Indian Aluminium, Ltd (dawniej Alcan Rio Tinto), gdzie kierował sprzedażą na rynkach Azji Południowo-Wschodniej, Azji i Wschodu oraz Chin. W swojej karierze pełnił kilka ról komercyjnych w różnych obszarach geograficznych w Indiach, WNP i Europie. Wykorzystując lokalne talenty, odegrał kluczową rolę w pokonywaniu zakwestionowanych przedsiębiorstw, budowaniu zrównoważonych linii produktowych i zwiększaniu luki konkurencyjnej w niestabilnych warunkach rynkowych.

Ukończył Bachelor of Arts (Matematyka i literatura angielska), w pierwszej klasie, od Canning College w Indiach i Master in International Business, w klasie pierwszej, z Delhi School of Economics. Uczęszczał na zaawansowane programy zarządzania w London Business School, INSEAD, France & DukeCE (Luksemburg, Monterrey i Shanghai)
Interesuje się stosunkami międzynarodowymi, etyką biznesu, przyszłością pracy i zapalonym kolekcjonerem antyków. Występuje również jako ekspert branżowy w konferencjach branżowych.