Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Spotkanie z fińskim konsorcjum, IHDA

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech spotkał się 01.12.2022 w Ambasadzie Finlandii w Warszawie z fińskim konsorcjum 7 wiodących firm specjalizujących się w budowie i renowacji szpitali, Integrated Hospital Design Alliance (IHDA). Podczas spotkania przedstawiciele konsorcjum przedstawili plany związane z rozpoczęciem działalności w Polsce i stwierdzili, że SPCleantech mógłby być wspaniałym polskim partnerem.

Firmy specjalizujące się w projektowaniu i budowie fińskich szpitali wspólnie zainicjowały projekt Integrated Hospital Design Alliance (IHDA), który promuje eksport wysokiej jakości technicznej i funkcjonalnej ekspertyzy w zakresie projektowania fińskich szpitali do Europy.

Pionierska na arenie międzynarodowej fińska wiedza w zakresie projektowania szpitali jest eksportowana do Europy w ramach sojuszu skupiającego ekspertów oraz projektów usług, architektów i głównych projektów, projektantów HVAC, konstruktorów i ekspertów zarządzania projektami.

W projekt Integrated Hospital Design Alliance (IHDA) zaangażowały się wiodące firmy projektujące szpitale Granlund, AINS Group, Nordic Healthcare Group, architekci AW2 i Integrated Healthcare Design. Jako nowe firmy, w sierpniu 2022 do projektu dołączyli architekci Vison i K2S. Wszystkie firmy mają doświadczenie w realizacji znaczących projektów szpitalnych w Finlandii w latach 2000.

Celem projektu IHDA jest budowanie świadomości i zainteresowania techniczną i funkcjonalną wiedzą projektową fińskich szpitali, która została rozwinięta do najwyższego poziomu podczas reformy fińskich szpitaliw 2010 roku. Celem jest również zaoferowanie fińskiej wiedzy fachowej na rzecz budowy szpitali i reformy opieki zdrowotnej w Europie.

Uzupełniająca wiedza firm należących do sojuszu wspiera kompleksowe planowanie i budowę inteligentnych, zorientowanych na klienta i wydajnych funkcjonalnie szpitali, od pierwszych etapów projektu po uruchomienie i konserwację obiektów szpitalnych.