SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Spotkanie grupy V4 w Brnie

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech uczestniczył 14.12.2022 w spotkaniu w Brnie w Czechach. Czterech partnerów z krajów Grupy Wyszehradzkiej – SPCleantech, Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier spotkało się, aby omówić i skoordynować postępy w projekcie „Smart V4 Strategies”, który otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazodanowy. Projekt oferuje partnerom V4 międzynarodową współpracę w zakresie unifikacji strategii SMART do zasad GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności wdrażania strategii SMART we wszystkich krajach V4.

Aktualny stan projektu:

 • Przetłumaczyliśmy strukturę Koncepcji SmartCities (filary, rozdziały, cele i mierniki) na języki: EN/CZ/SK/PL/HU
 • Dla każdego „Celu” stworzyliśmy zestaw terminów i wyrażeń słownikowych, które reprezentują i opisują „Cel”. Słowniki są w języku EN/CZ/SK/PL/HU (wykonaliśmy automatyczne tłumaczenie krzyżowe AI, ale konieczna będzie fizyczna kontrola ze strony partnerów projektu)
 • W Czechach zmapowaliśmy zgodność 95 Inteligentnych Strategii (miast, regionów, powiatów) z Koncepcją SmartCities. Przeprowadziliśmy pełną analizę profili Smart Strategies w Czechach
 • Z powodzeniem przetestowaliśmy również 10 pilotażowych inteligentnych strategii ze Słowacji

V4 – presentation