South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Spotkanie platformy GOZ

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

17.12.2019 odbyło się kolejne spotkanie członków i partnerów platformy „Biogospodarka i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym” (GOZ).

Od ostatniego spotkania powstało wiele inicjatyw i projektów związanych z GOZ. Celem spotkania było zapoznanie się z obecnymi projektami i inicjatywami, a tematem wiodącym była tematyka „Miasta i gminy w obiegu zamkniętym”.

Gościem specjalnym spotkania była przedstawicielka członka SPCleantech, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (MARR), Barbara Grodowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu oraz Romana Toft odpowiedzialna m.in. za finansowanie inicjatyw MARR.
 
Podczas spotkania dyr. Grodowska przedstawiła inicjatywy i plany na przyszły rok dotyczące GOZ w Małopolsce oraz „Możliwości finansowania dla małopolskich przedsiębiorców”.
 
SPCleantech przedstawił swoje najnowsze inicjatywy ”Circular City – Obieg zamknięty w budownictwie” oraz “Symbioza przemysłowa” wspólny projekt z LifeScience Cluster.
 
Tym razem na spotkanie zaproszenie zostały małopolskie gminy, członkowie Metropolii Krakowskiej. W spotkaniu wziął także udział dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Krakowa, Wacław Skubida oraz Agnieszka Wadowska, kierownik Zespołu Ds. Realizacji Projektu Spin Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.