South Poland Cleantech Cluster

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników South Poland Cleantech Cluster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

SPCleantech – „Business Mixer”

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

South Poland Cleantech Cluster zorganizował 04.05.2016 „Business Mixer” dla Członków, Partnerów oraz Przyjaciół klastra. W spotkaniu networkingowym w czasie którego nawiązano wiele kontaktów, umów i współprac uczestniczyli przedstawiciele firm, uniwersytetów i gmin.

Uczestnicy mieli podczas spotkania możliwość:

  • dowiedzienia się o najnowszych inicjatywach i planach SPCleantech
  • przedstawienia swojej firmy, organizacji czy instytucji (informacje o produktach, projektach lub usługach)
  • rozpoczęcia networkingu z korzyścią dla siebie i swoich partnerów
  • nawiązania nowych kontaktów, a także zapoczątkowania nowych biznesów

Wymieniono wiele wizytówek, materiałów promocyjnych, broszur itp.