Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

SIG – Prototyp innowacyjnego budynku mieszkalnego

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Kolejnym SIG, który powstał z inicjatywy SPCleantech jest projekt „Prototyp innowacyjnego budynku mieszkalnego„, którego głównym celem jest opracowanie i wykonanie prototypu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w technologii prefabrykacji w laboratorium z materiałów dostępnych na rynku oraz recyklingu materiałów ceramicznych i materiałów pochodzenia naturalnego przez ich połączenie jako budulca do prefabrykacji elementów konstrukcyjnych w postaci gotowych ścian i stropów.

Po wielu spotkaniach partnerzy projektu zdecydowali się na aplikację o środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Członek SPCleantech, Jarosław Szymiński z JS Consulting jest odpowiedzialny za przygotowanie aplikacji. Innym członkiem SPCleantech uczestniczącym w projekcie i odpowiedzialnym za stronę merytoryczną jest Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej.

Liderem grupy jest Tomasz Adamczyk z MAWAT Developer.

W projekcie uczestniczą:

  • MAWAT Developers
  • Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej
  • JS Consulting
  • Habitat