SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Seminarium na temat Patentów

 |  Kategoria: Wydarzenia

18.06.2015, SPCleantech uczestniczył w seminarium zorganizowanym w Krakowie przez Dyrekcję Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pt. „Patent na dobry początek”.

Seminarium było doskonałą okazją do bliższego zapoznania się z szeroką problematyką ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. Spotkanie poprowadzili eksperci z Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, którzy skupili się na dwóch głównych tematach: prawach autorskich i pokrewnych oraz własności przemysłowej w przedsiębiorstwie,  w tym procedurze uzyskiwania ochrony. Seminarium miało charakter otwartej dyskusji, dzięki której zostały wyjaśnione aspekty wzbudzające największe wątpliwości uczstników.

Program seminarium

Ochrona własności intelektualnej – P. Zakrzewski

Własność przemysłowa – P. Brylski