South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Więcej na temat ICEI Allience

Seminarium na temat Patentów

 |  Kategoria: Wydarzenia

18.06.2015, SPCleantech uczestniczył w seminarium zorganizowanym w Krakowie przez Dyrekcję Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pt. „Patent na dobry początek”.

Seminarium było doskonałą okazją do bliższego zapoznania się z szeroką problematyką ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. Spotkanie poprowadzili eksperci z Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, którzy skupili się na dwóch głównych tematach: prawach autorskich i pokrewnych oraz własności przemysłowej w przedsiębiorstwie,  w tym procedurze uzyskiwania ochrony. Seminarium miało charakter otwartej dyskusji, dzięki której zostały wyjaśnione aspekty wzbudzające największe wątpliwości uczstników.

Program seminarium

Ochrona własności intelektualnej – P. Zakrzewski

Własność przemysłowa – P. Brylski