South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Więcej na temat ICEI Allience

Seminarium na temat OZE

 |  Kategoria: Wydarzenia

Dnia 27.04.2015 SPCleantech uczestniczył w seminarium dotyczącym kluczowych aspektów, związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii.

Seminarium zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dotyczyło tematów jak Regionalna Polityka Energetyczna w perspektywie 2014-20, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-20 oraz Ustawy o Odnawialnych Żródłach Energii.

Program OZE