Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Partnerstwo z EREK (EU)

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 06.03.2019 South Poland Cleantech Cluster dołączył podpisując Deklarację Zobowiązania do Europejskiego Centrum Doskonałości Ekoenergetycznej (European Resource Efficiency Knowledge Centre, EREK), inicjatywy Komisji Europejskiej. Inicjatywa została zapoczątkowana w lutym 2018 podczas konferencji zainteresowanych stron Circular Economy w Brukseli.

Partnerami w tej inicjatywie Komisji Europejskiej są organizacje wsparcia biznesu, w tym uznani i przyszli dostawcy usług efektywnego gospodarowania zasobami dla MŚP.

Czym jest Europejskie Centrum Wiedzy o Wydajności Zasobów (EREK)?

  • Komisja Europejska ustanowiła EREK, aby pomóc europejskim firmom, a zwłaszcza MŚP, w oszczędzaniu energii, materiałów i wody oraz zwiększeniu ich konkurencyjności.
  • Centrum ma stać się punktem odniesienia dla MŚP i organizacji wspierania biznesu w zakresie najnowszych osiągnięć w dziedzinie, a tym samym podniesienia świadomości na temat potencjału oszczędności, który polega na przechodzeniu na modele biznesowe bardziej efektywne pod względem zasobów.
  • Centrum animuje sieć dostawców usług biznesowych i łączy praktyków i ekspertów na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym w obszarze usług wspierających efektywne gospodarowanie zasobami. Dostarcza praktycznych informacji, porad i wsparcia na temat sposobów poprawy efektywnego wykorzystania zasobów przez MŚP w opłacalny sposób.
  • Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Centrum www.resourceefficient.eu.

Co EREK oferuje swoim organizacjom członkowskim?

  • Najnowsze informacje na temat efektywności zasobów, przykłady dobrych praktyk europejskich przedsiębiorstw oraz wybór najlepszych dostępnych technologii
  • Wsparcie i doradztwo przy jednoczesnym promowaniu efektywnego wykorzystania zasobów w ich sektorze i regionie
  • Narzędzia i instrumenty do oceny indywidualnych możliwości oszczędzania przez przedsiębiorstwa
  • Szybki przegląd odpowiednich programów wsparcia dostępnych na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym
  • Więcej informacji na stronie www.resourceefficient.eu/en/erek-network.

EREK

EREK_Information-brochure

EREK_Network Charter