South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Partnerstwo z EREK (EU)

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 06.03.2019 South Poland Cleantech Cluster dołączył podpisując Deklarację Zobowiązania do Europejskiego Centrum Doskonałości Ekoenergetycznej (European Resource Efficiency Knowledge Centre, EREK), inicjatywy Komisji Europejskiej. Inicjatywa została zapoczątkowana w lutym 2018 podczas konferencji zainteresowanych stron Circular Economy w Brukseli.

Partnerami w tej inicjatywie Komisji Europejskiej są organizacje wsparcia biznesu, w tym uznani i przyszli dostawcy usług efektywnego gospodarowania zasobami dla MŚP.

Czym jest Europejskie Centrum Wiedzy o Wydajności Zasobów (EREK)?

 • Komisja Europejska ustanowiła EREK, aby pomóc europejskim firmom, a zwłaszcza MŚP, w oszczędzaniu energii, materiałów i wody oraz zwiększeniu ich konkurencyjności.
 • Centrum ma stać się punktem odniesienia dla MŚP i organizacji wspierania biznesu w zakresie najnowszych osiągnięć w dziedzinie, a tym samym podniesienia świadomości na temat potencjału oszczędności, który polega na przechodzeniu na modele biznesowe bardziej efektywne pod względem zasobów.
 • Centrum animuje sieć dostawców usług biznesowych i łączy praktyków i ekspertów na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym w obszarze usług wspierających efektywne gospodarowanie zasobami. Dostarcza praktycznych informacji, porad i wsparcia na temat sposobów poprawy efektywnego wykorzystania zasobów przez MŚP w opłacalny sposób.
 • Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Centrum www.resourceefficient.eu.

Co EREK oferuje swoim organizacjom członkowskim?

 • Najnowsze informacje na temat efektywności zasobów, przykłady dobrych praktyk europejskich przedsiębiorstw oraz wybór najlepszych dostępnych technologii
 • Wsparcie i doradztwo przy jednoczesnym promowaniu efektywnego wykorzystania zasobów w ich sektorze i regionie
 • Narzędzia i instrumenty do oceny indywidualnych możliwości oszczędzania przez przedsiębiorstwa
 • Szybki przegląd odpowiednich programów wsparcia dostępnych na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym
 • Więcej informacji na stronie www.resourceefficient.eu/en/erek-network.

EREK

EREK_Information-brochure

EREK_Network Charter