SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniu 15.04.2015 SPCleantech uczestniczył w konferencji „Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020” organizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Celem konferencji było zapoznanie przedsiębiorców z nowymi zasadami przyznawania wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej oraz z możliwościami, jakie stwarza nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020.

W trakcie konferencji eksperci z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie środków unijnych przedstawili możliwości wsparcia dostępne w ramach: programów Komisji Europejskiej, programów operacyjnych wdrażanych na poziomie krajowym oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego. Udział w konferencji był dla uczestników doskonałą okazją do nabycia niezbędnej wiedzy potrzebnej do skutecznego pozyskiwania środków pomocowych oraz dobrego przygotowania się do najbliższych naborów wniosków.

Agenda_Konferecji.15.04.2015