South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniu 15.04.2015 SPCleantech uczestniczył w konferencji „Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020” organizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Celem konferencji było zapoznanie przedsiębiorców z nowymi zasadami przyznawania wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej oraz z możliwościami, jakie stwarza nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020.

W trakcie konferencji eksperci z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie środków unijnych przedstawili możliwości wsparcia dostępne w ramach: programów Komisji Europejskiej, programów operacyjnych wdrażanych na poziomie krajowym oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego. Udział w konferencji był dla uczestników doskonałą okazją do nabycia niezbędnej wiedzy potrzebnej do skutecznego pozyskiwania środków pomocowych oraz dobrego przygotowania się do najbliższych naborów wniosków.

Agenda_Konferecji.15.04.2015