South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Więcej na temat ICEI Allience

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniu 15.04.2015 SPCleantech uczestniczył w konferencji „Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020” organizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Celem konferencji było zapoznanie przedsiębiorców z nowymi zasadami przyznawania wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej oraz z możliwościami, jakie stwarza nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020.

W trakcie konferencji eksperci z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie środków unijnych przedstawili możliwości wsparcia dostępne w ramach: programów Komisji Europejskiej, programów operacyjnych wdrażanych na poziomie krajowym oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego. Udział w konferencji był dla uczestników doskonałą okazją do nabycia niezbędnej wiedzy potrzebnej do skutecznego pozyskiwania środków pomocowych oraz dobrego przygotowania się do najbliższych naborów wniosków.

Agenda_Konferecji.15.04.2015