Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Nowa inicjatywa SPCleantech – SIG – urban hub.pl

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Po odwiedzinach w Kopenhadze, DK i podpisaniu „Letter of Intent” 06.07.2021 z BLOXHUB, SPCleantech przystąpił do tworzenia pierwszego w Polsce hubu zrównoważonej urbanizacji urban hub.pl. SPCleantech nawiązał współpracę z BLOXHUB, ponieważ wyzwania związane z globalną urbanizacją i zmianami klimatycznymi wymagają partnerstwa i nowych sposobów współpracy.

W oparciu o List Intencyjny, SPCleantech podjął nową inicjatywę stworzenia SIG – urban hub.pl (Special Interest Group) w której strategicznym partnerem jest BLOXHUB w Kopenhadze – wiodąca europejska platforma na rzecz zrównoważonej urbanizacji. Fundatorami BLOXHUB są misto Kopenga, duńskie Ministerstwo Przemysłu, Biznesu i Finansów oraz Realdania. SPCleantech jest jednym z ponad 350 członków BLOXHUB.

Liderem i koordynatorem SIG – urban hub.pl jest SPCleantech. Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w tym innowacyjnym przedsięwzięciu skontaktuj się z j.kahl@spcleantech.com 

Drugim partnerem jest Munich Urban Colab, hub stworzony przez niemiecką organizację UnternehmerTUM i miasto Monachium. To supernowoczesne centrum innowacjI funkcjonujące w kreatywnej dzielnicy Monachium na powierzchni 11.000 m2  jest miejscem w którym korporacje, przedsiębiorcy, naukowcy, architekci, twórcy i talenty łączą się, aby współpracować z władzami miasta Monachium. Instytucja stworzyła wyjątkową okazję do spotkań decydentów ze wspomnianymi podmiotami pod jednym dachem. 

urban hub.pl to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa. Tutaj drzwi są otwarte dla każdego, kto chce doświadczyć, poczuć i zrozumieć życie w miastach- oraz dla każdego, kto chce  uczestniczyć w profesjonalnych  sieciach i głębokich środowiskach  zawodowych, które rozwijają  zrównoważone miasta przyszłości. W urban hub.pl będziemy tworzyć zrównoważone rozwiązania dla nadających się do zamieszkania miast przyszłości

urban hub.pl to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.

W urban hub.pl będziemy m.in. zadawać pytania jak:

  • W jaki sposób innowacje w inżynierii i infrastrukturze mogą pomóc nam w projektowaniu i przeprojektowaniu naszych miast tak, by stały się źródłami zielonych innowacji?
  • W jaki sposób miasta mogą stać się bardziej odporne w przyszłości, w której panuje niepokój klimatyczny?

Celem urban hub.pl jest integracja środowiska poprzez:

CONNECT – interfejs dla interdyscyplinarnych innowacji
SHARE – dzielenie się wiedzą i komunikacja na skalę krajową i międzynarodową
SCALE – wyniki komercyjne dla rynku globalnego
Ułatwianie współtworzenia (co-creation)
Partnerstwo – łączenie ludzi, dzielenie się wiedzą i skalowanie biznesu poprzez programy innowacyjne, działania, przypadkowe spotkania przy ekspresie do kawy  

co – operate, co – create, co – innovate, co – work, co – inspire, co – invent, co – design

“Współpraca międzysektorowa ma kluczowe znaczenie dla tworzenia lepszych miast”

Misją SPCleantech jest wsparcie  zrównoważonego i zielonego wzrostu regionu poprzez uczestniczenie w kreowaniu i realizowaniu włączającej polityki zielonego wzrostu, mogącej  poprawić sytuację społeczną  mieszkańców, promującą  odpowiedzialne gospodarowanie  surowcami naturalnymi i respektującą delikatną równowagę  na naszej planecie.

BLOXHUB-Letter of Intent