South Poland Cleantech Cluster

jest organizacją w formie poczwórnej helisy składającą się z firm cleantech, instytucji naukowych i badawczych, jednostek publicznych oraz organizacji poza rządowch z regionu Polski Południowej z wizją stworzenia  wiodącego cleantech klastra w Europie Centralnej oraz jednego z bardziej  konkurencyjnych klastrów na świecie poprzez stworzenie ponadprzeciętnego środowiska innowacyjnego i badawczego w celu wprowadzania technologii i usług cleantech do różnych sektorów i łańcuchów wartości.

Dzisiejsze główne globalne wyzwania wynikające z ocieplenia klimatu, urbanizacji, wzrostu populacji i zwiększenia zużycia energii nie mogą być rozwiązane za pomocą pojedynczych technologii. Raczej połączenie technologii i kompetencji partnerów oraz ich ekspertyzy, w tym systemów wodnych, odnawialnych energii, inteligentnych sieci, inteligentnych rozwiązań miejskich i systemów utylizacji odpadów, jest potrzebne do wypracowania nowych, zrównoważonych multibranżowych rozwiązań.

Wizja klastra realizowana jest poprzez budowanie i rozwijanie potencjału 10 platform współpracy:

  • przemysł 4.0
  • Smart City / zrównoważony rozwój miast / e-mobility 
  • inteligentne budynki / systemy zarządzania / ekologiczne materiały budowlane
  • wydajność energetyczna
  • smart grid / zielone energia
  • VR / AR / MR
  • Big Data
  • internet rzeczy / internet wszystkiego
  • bio-gospodarka
  • gospodarka o obiegu zamkniętym 

Matchmaking event w Kijowie, Ukraina

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech uczestniczy w wydarzeniu organizowanym przez PwC we współpracy z Europejską Platformą Współpracy Klastrowej (ECCP), która organizuje politykę klastrów UE-Ukraina oraz imprezę matchmakingową w imieniu Komisji Europejskiej, która odbędzie się w dniach 27-28 marca 2018 w Kijowie. Wydarzenie to stanowi wyjątkową okazję dla klastrów europejskich i ukraińskich do zbadania wspólnych obszarów zainteresowań dotyczących współpracy i komplementarności pod względem ukierunkowania na sektor, łańcuch wartości i rynek.

Polityka klastrów UE i Ukrainy oraz giełda kojarzą się z myślą o wspieraniu klastrów jako organizacji wspierających umiędzynarodowienie instytucji i przedsiębiorstw badawczych, w szczególności MŚP, w ich misji otwierania nowych rynków, współpracy na poziomie międzysektorowym i zapewniania pierwszych odpowiednich kontaktów dla ich członków.

W ramach podejścia mającego na celu promowanie międzynarodowej współpracy klastrów na rzecz MŚP, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej (DG GROW) kontynuuje wsparcie dla międzynarodowej i międzysektorowej współpracy klastrowej poprzez europejską platformę współpracy w zakresie klastrów, w tym poprzez organizację konkretnych spotkań matchmakingowych w klastrach. Działania te są prowadzone w celu wsparcia wysiłków organizacji klastrowych w rozwijaniu partnerstw i współpracy biznesowej na rynkach europejskich i globalnych, z korzyścią dla ich członków. Obecne działania są finansowane w ramach unijnego programu COSME.

Europejska platforma współpracy w zakresie klastrów zapewnia widoczną strukturę współpracy klastrów i kolejnych wydarzeń. ECCP jest kamieniem węgielnym europejskiej strategii wspierania internacjonalizacji MŚP poprzez klastry. Zapewnia szeroki zakres informacji i usług ułatwiających interakcje między klastrami, nie tylko w Europie, ale także z międzynarodowymi partnerami.

Program wydarzenia:

March 27th, 2018 09:30 – 10:00: 

Registration and welcome coffee 

10:00 – 10:20: 

Welcome Introduction by Ukrainian representative (tbd) and European Commission Slawomir Tokarski, Director of Innovation and Advanced Manufacturing, DG GROW 

10:20 – 11:20: 

Policy Round Table moderated by PwC 

Potential speakers from: 

– Ukraine 

– France, Germany, Poland and Romania 

– European Commission Joint Research Centre 

11:20 – 11:40: 

Q&A Session 

11:40 – 11:50: 

European Cluster Collaboration Platform services 

11:50 – 12:40: 

EU-Ukraine Cluster Cooperation showcases 

12:40 – 13:30: 

Pitch session 

13:30 – 14:30: 

Walking lunch 

14:30 – 15:00: 

Keynote speeches by H.E. Commissioner E. Bieńkowska and H.E. First Vice Prime Minister – Minister S. Kubiv 

15:00 – 17:00: 

Matchmaking session 

17:00 – 17:45: 

Debriefing session for EU clusters 

The EU’s External Investment Plan by DG NEAR for Ukrainian clusters 

17:45 – 20:30: 

Visit of iHub and networking cocktail