South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Seminarium: Ekspansja do Wielkiej Brytanii

 |  Kategoria: Wydarzenia

31 stycznia, 2019, SPCleantech uczestniczył w konferencji „Ekspansja do Wielkiej Brytanii: możliwości eksportowe i inwestycyjne dla polskiego biznesu” zorganizowanej przez członka SPCleantech, Capital Business Links i Ambasadę Wielkiej Brytanii w Polsce w hotelu Sheraton w Krakowie.

Eksperckie seminarium biznesowe dedykowane było dla przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją do UK.

Wydarzenie miało na celu zaprezentowanie potencjału i atrakcyjności UK dla polskiego biznesu. Co więcej, można było sięi zapoznać również z doświadczeniami polskich inwestorów na Wyspach. Wartością dodaną były eksperckie prelekcje: 

 • Tonyego Hughesa, eksperta brytyjskiego sektora technologicznego, Department for International Trade;
 • Dr Miłosza Grucy, Członka Zarządu Selvita, oraz CEO Selvita UK, polskiej firmy biotechnologicznej z oddziałami w UK oraz US;
 • Zbiegniewa ‚Zbig’ Woznowskiego, założyciela oraz CEO, Reality Games, które z powodzeniem od lat rozwija biznes w UK oraz globalnie;
 • Krzysztofa Blusza oraz Jarosława Królewskiego, którzy opowiedzieli o globalnych doświadczeniach Synerise oraz planach ekspansji do UK;

Spotkanie stworzyło możliwość spotkania i dyskusji z topowymi przedsiębiorcami z regionu Małopolski, a także potencjalnymi inwestorami.