South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Janusz Kahl – europejski influencer MIT

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Dyrektor SPCleantech, Janusz Kahl został wybrany jako influencer w ramach europejskiej edycji „MIT Innovators under 35 – Europa” wśród najlepszych ekspertów w zakresie innowacji, technologii i przedsiębiorczości, którzy pomogą zidentyfikować najbardziej inspirujących, młodych innowatorów.

„Innovators under 35” jest wiodącą na świecie grupą innowatorów, pionierów, twórców zmian społecznych. Utworzona w 1999 roku, społeczność ta jest stworzona przez
„MIT Technology Review”.

„Innovators under 35” jest organizowany przez MIT Technology Review i publikowany przez Massachusetts Institute of Technology (MIT), najstarszy magazyn technologiczny i światowy autorytet w sprawach przyszłych technologii. Jego misją jest promowanie wiedzy na temat innowacyjności powstających technologii, jak również analizy ich wpływu na handel, politykę oraz społeczeństwo.

W tym celu „MIT Technology Review” przyznaje corocznie nagrody młodym ludziom, którzy łącząc technologię, innowacje i kreatywność udzielają odpowiedzi na wyzwania naszego społeczeństwa.

Głównym celem jest zaprezentowanie młodych talentów, liderów w dziedzinie technologii i nauki znajdujących się w czołówce rozwoju gospodarczego i społecznego.

W ciągu ponad dziesięciu lat globalna edycja wybrała trzydziestu pięciu niezwykle utalentowanych, młodych światowych innowatorów.

Niektóry zwycięzcy z poprzednich edycji zyskali uznanie na całym świecie. Większość z nich rozwinęło przełomowe pomysły w udane projekty oraz stworzyli zrównoważone firmy zmieniające świat, który znamy. Wśród nich można rozpoznać Konstantina Nowosłowa ( otrzymał nagrodę Nobla z fizyki), Maxa Levchina
(założyciela PayPal), Davida Karpa’a (założyciela Tumbir’u), Sergeya Brina
( założyciela Google), Linusa Torvald’a (założyciela Linuxa).

Minęło prawie pięć lat odkąd „MIT Technology Review” podróżuje po świecie w celu odkrywania i promowania nowych, innowacyjnych talentów. Edycje „Innovators under 35” odbyły się we Francji, Włoszech, Niemczech, Turcji, Chile, Argentynie,
Urugwaju, Peru, Kolumbii, Meksyku, Ameryce Środkowej, Brazylii itp. Polska i Belgia dołączyły do programu w tym roku.

Wyróżnieni innowatorzy są ucieleśnieniem nowej generacji zmian technologicznych, które będą miały wpływ na naszą przyszłość.

Kim są zwycięzcy

„Innovators under 35” są pionierami, wizjonerami, wynalazcami oraz przedsiębiorcami, których technologiczne projekty mają duży wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Niezależnie od swojej specjalizacji, wszyscy mają ze sobą coś wspólnego: zajmują się głównymi problemami nowoczesnych społeczeństw wykorzystując swoją kreatywność odwagę.

Wśród nich znajdują się:

Wynalazcy tworzący nowe technologie

Przedsiębiorcy skutecznie łączący procesy technologiczne ze strefą handlu

Wizjonerzy przewidujący wpływ technologii na jakość życia

Partnerzy mogący sobie wyobrazić wpływ innowacji na społeczeństwo

Pionierzy przekraczający nowe granice i tworzący przyszłe innowacje