Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Janusz Kahl – europejski influencer MIT

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Dyrektor SPCleantech, Janusz Kahl został wybrany jako influencer w ramach europejskiej edycji „MIT Innovators under 35 – Europa” wśród najlepszych ekspertów w zakresie innowacji, technologii i przedsiębiorczości, którzy pomogą zidentyfikować najbardziej inspirujących, młodych innowatorów.

„Innovators under 35” jest wiodącą na świecie grupą innowatorów, pionierów, twórców zmian społecznych. Utworzona w 1999 roku, społeczność ta jest stworzona przez
„MIT Technology Review”.

„Innovators under 35” jest organizowany przez MIT Technology Review i publikowany przez Massachusetts Institute of Technology (MIT), najstarszy magazyn technologiczny i światowy autorytet w sprawach przyszłych technologii. Jego misją jest promowanie wiedzy na temat innowacyjności powstających technologii, jak również analizy ich wpływu na handel, politykę oraz społeczeństwo.

W tym celu „MIT Technology Review” przyznaje corocznie nagrody młodym ludziom, którzy łącząc technologię, innowacje i kreatywność udzielają odpowiedzi na wyzwania naszego społeczeństwa.

Głównym celem jest zaprezentowanie młodych talentów, liderów w dziedzinie technologii i nauki znajdujących się w czołówce rozwoju gospodarczego i społecznego.

W ciągu ponad dziesięciu lat globalna edycja wybrała trzydziestu pięciu niezwykle utalentowanych, młodych światowych innowatorów.

Niektóry zwycięzcy z poprzednich edycji zyskali uznanie na całym świecie. Większość z nich rozwinęło przełomowe pomysły w udane projekty oraz stworzyli zrównoważone firmy zmieniające świat, który znamy. Wśród nich można rozpoznać Konstantina Nowosłowa ( otrzymał nagrodę Nobla z fizyki), Maxa Levchina
(założyciela PayPal), Davida Karpa’a (założyciela Tumbir’u), Sergeya Brina
( założyciela Google), Linusa Torvald’a (założyciela Linuxa).

Minęło prawie pięć lat odkąd „MIT Technology Review” podróżuje po świecie w celu odkrywania i promowania nowych, innowacyjnych talentów. Edycje „Innovators under 35” odbyły się we Francji, Włoszech, Niemczech, Turcji, Chile, Argentynie,
Urugwaju, Peru, Kolumbii, Meksyku, Ameryce Środkowej, Brazylii itp. Polska i Belgia dołączyły do programu w tym roku.

Wyróżnieni innowatorzy są ucieleśnieniem nowej generacji zmian technologicznych, które będą miały wpływ na naszą przyszłość.

Kim są zwycięzcy

„Innovators under 35” są pionierami, wizjonerami, wynalazcami oraz przedsiębiorcami, których technologiczne projekty mają duży wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Niezależnie od swojej specjalizacji, wszyscy mają ze sobą coś wspólnego: zajmują się głównymi problemami nowoczesnych społeczeństw wykorzystując swoją kreatywność odwagę.

Wśród nich znajdują się:

Wynalazcy tworzący nowe technologie

Przedsiębiorcy skutecznie łączący procesy technologiczne ze strefą handlu

Wizjonerzy przewidujący wpływ technologii na jakość życia

Partnerzy mogący sobie wyobrazić wpływ innowacji na społeczeństwo

Pionierzy przekraczający nowe granice i tworzący przyszłe innowacje