Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Janusz Kahl – zewnętrzny niezależny ekspert

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Janusz Kahl, CEO w SPCleantech, został wybrany jako zewnętrzny, niezależny ekspert przez Komitet Ewaluacji INCENSe do Panelu Oceniającego projekty.

INCENSe (Internet Cleantech Enablers Spark Project) planuje zarówno wsparcie innowacji jak i zatrudnienia w sektorze hightech w Europejskim Sektorze Energetycznym. Za pomocą dofinansowania oraz zapewnienia najlepszego poziomu usług dla wsparcia przedsiębiorców w kreowaniu innowacyjnego rynku – zorientowanego na wydajne, inteligentne i niezawodne rozwiązania.

INCENSe jest jednym z 16 Future Internet Accelerators z programu FIWARE. Program jest finansowany przez Komisje Europejską, której celem jest uczynienie z Europy ośrodka Ekonomii Internetowej poprzez aktywne wspieranie przedsiębiorców, tak aby wykorzystali oni jak najwięcej możliwości z nadchodzącej fali cyfryzacji.

Z inicjatywy INCENSe przeprowadzone zostaną dwa nabory, w celu wyselekcjonowania do 42 start-upów, które wezmą udział w projekcie.

Pierwszy nabór skupiony będzie na sektorze CleanTech i jest otwarty do 15.01.2015
Drugi nabór otwarty będzie od czerwca do września 2015 roku.

Podmioty uprawnione do aplikowania:

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa + Start-upy + technologie FIWARE + Innowacyjne internetowe technologie oparte na sektorze Cleantech zarówno z UE, jak i spoza państw członkowskich UE.

 • Wydajność energetyczna & Automatyka domowa
 • Energia odnawialna
 • Przyszłościowe rozwiązania
 • Smart Grid
 • Magazynowanie energii
 • Zaawansowana diagnostyka & Automatyzacja rozwiązań
 • e-mobilność
 • Cyber bezpieczeństwo
 • Cyfryzacja energii przez użycie technologii ICT (Information and Communication Technology)

Każde inne użycie internetowej technologii przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego oraz rozwijania nowych możliwości dla koncepcji Smart City.

Beneficjenci otrzymają do 150.000€ finansowania, które wypłacane będzie w 3 etapach.
1. 50.000€ zaliczka w pierwszej fazie rozwoju

 1. 75.000€ etap pośredni (wypłacany według określonego wcześniej w planie         indywidualnym założenia)
 2. 25.000€ zakończenie projektu (wypłacane według określonego wcześniej w

planie indywidualnym założenia)

INCENSe dysponuje budżetem w wysokości 6.2 mln € w ramach bezpośredniego finansowania, doradztwa czy networkingu.

Dodatkowe informacje:

Na każde przedsiębiorstwo lub indywidualnego przedsiębiorcę przypada złożenie jednej oferty. Jeśli przedłożona zostanie więcej niż jedna, oferta nie będzie rozpatrywana.

Wnioski można składać do godziny 17:00 w czwartek 15.01.2015.

Więcej informacji można uzyskać na stronie INCENSe www.incense-accelerator.com