South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

IV Forum Inteligentnego Rozwoju

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniach 28-29.11.2019 miało miejsce w Uniejowie koło Łodzi IV Forum Inteligentnego Rozwoju. Była to już czwarta edycja wydarzenia gospodarczego poświęconego nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj w oparciu o krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje. Forum to debata z udziałem branżowych liderów – innowatorów i inwestorów – platforma transferu technologii na linii nauka-biznes-samorząd. To jedno z największych wydarzeń gospodarczych w kraju poświęcone funduszom unijnym, wynalazkom, polskiej pozycji w strukturach europejskich, a przede wszystkim polskim krajowym i regionalnym inteligentnym specjalizacjom.

Prezes SPCleantech, Janusz Kahl wziął udział w 2 debatach, plenarnej podczas otwarcia forum oraz końcowej podsumowującej 2 dniowe forum.

Podczas Forum prezes APA Group, Artur Pollak, członek SPCleantech otrzymał nagrodę menagera roku.

 1. debata:

„Eksporterzy zarabiają więcej – jak osiągnąć globalny sukces?”

Wiele segmentów polskiego rynku uległo już nasyceniu. Receptą na silne ograniczenia wzrostu na rodzimym rynku jest wyjście w świat, co nierzadko wymaga dostosowania modelu biznesowego. Jak brzmi więc recepta na sukces międzynarodowy? Czy organizacje o ugruntowanej pozycji na rynku globalnym mają większe dochody, zatrudniają więcej pracowników i mogą liczyć na większą przychylność ze strony inwestorów? O tym i innych aspektach wejścia na zagraniczne rynki dyskutowali uczestnicy tej debaty.

 • Mirosław Andziak, Założyciel i Dyrektor Generalny firmy InfiniteDATA
 • Roland Krause, Wiceprezes Zarządu, MM Systemy Sp. z o.o. §  Marek Traczyk, Prezes Zarządu, Warszawska Izba Gospodarcza
 • Janusz Kahl, Prezes South Poland Cleantech Cluster
 • Wiesław Łatała, Partner Zarządzający BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k.

 1. debata

„Gra o przyszłość czyli wizjonerzy, wynalazcy, naukowcy, biznesmeni razem czy osobno?”

Debata finałowa IV Forum Inteligentnego Rozwoju, która miała dać odpowiedź na kluczowe pytania – jak biznes i nauka powinny współpracować, aby maksymalizować szanse na sukces rynkowy? W dyskusji głos zabrały uznane autorytety w dziedzinie nauki oraz przedsiębiorcy i inwestorzy mogący się pochwalić osiągnięciami we wdrażaniu innowacji na rynkach gospodarczych.

 • dr n. med. Mateusz K. Hołda, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Marian Lubieniecki, Prezes Zarządu General Electric Company Polska Sp. z o.o.; Dyrektor Zarządzający GE Engineering Design Center
 • prof. dr hab. Leszek Roszkowski, Kierownik MAB Astrocent; Przewodniczący Krajowej Rady Astrofizyki Cząstek
 • Paweł Kruszyński, Członek Zarządu Grupy Assay
 • Piotr Obidziński, Prezes zarządu, Wisła Kraków SA
 • Tomasz Kołodziejak, Manager, Samsung Research America
 • Janusz Kahl, Prezes South Poland Cleantech Cluste 
 • prof. dr hab. Detlef Hommel, PORT – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Politechnika Wrocławska
 • Łukasz Nowiński, Prezes Zarządu, Retail Robotics (dawniej Aqmet)

4.-Forum-Inteligentnego-Rozwoju-Uniejów-2019-Agenda