South Poland Cleantech Cluster

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników South Poland Cleantech Cluster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Innovators Summit – Smart City / Smart Living

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniach 19-20 listopada 2015, Janusz Kahl, Ivar Jossefson i Aleksander Jastrząbek z SPCleantech wzięli udział w Innovators Summit – Smart City / Smart Living, konferencji zorganizowanej w Małopolskim Parku Technologii Informatycznych przez NGO, Change Leaders.

Dwu dniowa konferencja została zorganizowana dla inżynierów, specjalistów IT i przedstawicieli biznesu, którzy pracują nad innowacyjnymi i globalnymi rozwiązaniami. Została poświęcona tematyce technologii Smart City / Smart Living, które są właśnie opracowywane i wdrażane w nowoczesnych miastach, domach i miejscach pracy.

W ciągu 2 dni podczas studiów przypadków, warsztatów, wykładów, dyskusji panelowych oraz Product Hackaton & Open Space dla innowacyjnych pomysłów i rozwiązań na konferencji przedstawiono przegląd najważniejszych istniejących rozwiązań, produktów i technologii, które wprowadzają innowacje do Smart City / Smart Living.

W konferencji wzięło udział ponad 200 osób: inżynierów, specjalistów IT, R & D Dept. Managers, CTOs, inwestorów i przedstawicieli uniwersytetów i lokalnych organizacji samorządowych.