South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Innovators Summit – Smart City / Smart Living

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniach 19-20 listopada 2015, Janusz Kahl, Ivar Jossefson i Aleksander Jastrząbek z SPCleantech wzięli udział w Innovators Summit – Smart City / Smart Living, konferencji zorganizowanej w Małopolskim Parku Technologii Informatycznych przez NGO, Change Leaders.

Dwu dniowa konferencja została zorganizowana dla inżynierów, specjalistów IT i przedstawicieli biznesu, którzy pracują nad innowacyjnymi i globalnymi rozwiązaniami. Została poświęcona tematyce technologii Smart City / Smart Living, które są właśnie opracowywane i wdrażane w nowoczesnych miastach, domach i miejscach pracy.

W ciągu 2 dni podczas studiów przypadków, warsztatów, wykładów, dyskusji panelowych oraz Product Hackaton & Open Space dla innowacyjnych pomysłów i rozwiązań na konferencji przedstawiono przegląd najważniejszych istniejących rozwiązań, produktów i technologii, które wprowadzają innowacje do Smart City / Smart Living.

W konferencji wzięło udział ponad 200 osób: inżynierów, specjalistów IT, R & D Dept. Managers, CTOs, inwestorów i przedstawicieli uniwersytetów i lokalnych organizacji samorządowych.