Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Horyzont 2020: nowa ścieżka wsparcia

 |  Kategoria: Aktualności przemysłowe

Horyzont 2020 to największy ramowy program w historii Unii Europejskiej dotyczący badań i innowacji. Jego budżet na lata 2014-2020 sięga 80 mld euro. O pieniądze wprost z Brukseli mogą się ubiegać m.in. europejscy, w tym polscy przedsiębiorcy.

Program podzielono na trzy filary, liczne programy i podprogramy. W większości przypadków przedsiębiorca, aby sięgnąć po dotację, musi zawiązać konsorcjum. Najczęściej chodzi o konsorcja, w skład których muszą wchodzić co najmniej trzy niepowiązane podmioty z trzech różnych krajów UE (lub stowarzyszonych). Najwyżej cenione są zespoły, w których jest jednostka naukowa. Znalezienie jej może stanowić trudność. Na portalu poświęconym programowi Horyzont 2020 można szukać partnerów i przedstawić swą firmę jako potencjalnego uczestnika konsorcjum.

Jest jednak łatwiejsza droga pozyskania pieniędzy z Horyzontu 2020. W programie przewidziano bowiem odrębną pulę tylko dla firm z sektora MŚP. Chodzi o mechanizm SME instrument (instrument dla małych i średnich firm). O środki z niego firma może się ubiegać samodzielnie bądź w konsorcjum, ale złożonym tylko z grupy firm z sektora MŚP.

Celem instrumentu jest wsparcie finansowania na wczesnym etapie projektów. Na lata 2014-2015 przewidziano 13 preferowanych branż i sektorów m.in. technologie informacyjno-komunikacyjne, diagnostykę urządzeń medycznych, ekoinnowacje w produkcji żywnośći. W latach 2014-2015 na konkursy z instrumentu dla MŚP zarezerwowano 506 mln euro. Program podzielono na trzy fazy wspierające kolejne etapy realizacji projektu.

Pierwsza to studium wykonalności. Jego celem jest ocena potencjału technicznego i komercyjnego produktu lub usługi lub technologii. Co ważne wnioski o dotację na fazę 1 można składać przez cały rok. Komisja Europejska kilka razy w roku ocenia aplikacje. Pozytywnie ocenione otrzymują po 50 tys. euro na sześć miesięcy. Firmom przysługuje też bezpłatny coaching, oferowany za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network – w Polsce jest 30 jej ośrodków.

Faza 2 to realizacja – praktyczny test planowanego rozwiązania aż do chwili, gdy będzie ono gotowe do komercjalizacji. W tej fazie można sfinansować m.in. prototyp czy miniaturyzację. Może to potrwać od roku do dwóch lat. Wartość projektu może wynieść od 0,5 do 2,5 mln euro, z czego KE finansuje 70 proc. Tak jak faza 1 wnioski można składać przez cały rok. Przysługuje też coaching. Do fazy 2 można aplikować z pominięciem fazy 1.

Faza 3 to komercjalizacja pomysłu i coaching. Zakwalifikowane do niej projekty będą objęte pomocą pośrednią (bezgotówkową) polegającą m.in. na dostępie do instrumentów kapitałowych i dłużnych, zabezpieczeniu praw własności intelektualnej oraz pomocy w dotarciu z produktem na nowe rynki. Pomoc dostaną tylko firmy, które otrzymały dofinansowanie w fazie 1 i 2. Nie można aplikować od razu do fazy 3.

Budżet II filaru (Przywództwo w przemyśle) programu „Horyzont 2020” na 2014, w mln euro:

ICT: 700 mln.
Nanotechnologie i biotechnologia: 500 mln.
Finansowanie ryzyka: 300 mln.
Przestrzeń kosmiczna: 128 mln.
Innowacje w MŚP: 10 mln.

Budżet III filaru (Wyzwania społeczne) programu „Horyzont 2020” na 2014 r., w mln euro:

Zdrowie: 600 mln.
Energia: 600 mln.
Transport: 540 mln.
Bezpieczeństwo żywnościowe: 300 mln.
Środowisko: 300 mln.
Bezpieczne społeczeństwo: 200 mln.
Europa w świecie: 112 mln.