South Poland Cleantech Cluster

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników South Poland Cleantech Cluster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

I Forum remediacji i rewitalizacji

 |  Kategoria: Wydarzenia

Dnia 29.06.2015, SPCleantech uczestniczył w „I Forum remediacji, rewitalizacji i zielonej energii” zorganizowanym przez Park Przemysłowo-Technologiczny „Revita Park”, ul. Żelazna 17D w Katowicach.

Podczas Forum Janusz Kahl, SPCleantech przedstawił działalność SPCleantech oraz korzyści wynikające z członkostwa w klastrze.

REVITA PARK jest efektem projektu unijnego zrealizowanego w 2014 roku. Działa jako Park o nietypowym zakresie działalności, tj. rewitalizacja i remediacja (badanie gleby) dawnych terenów przemysłowych. W obiektach Parku znajdują się pomieszczenia biurowe, sale konfeferencyjne, a także świetnie wyposażone laboratorium technik remediacyjnych. Jest też strefa przemysłowa i platforma wymiany myśli technologicznej, czyli obszar przepływu informacji pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami.

RevitaPark_Forum_program