South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Więcej na temat ICEI Allience

Forum: Rozwój lokalny i regionalny

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniu 18.04.2015 SPCleantech wziął udział w Forum Sądeczanina „Rozwój lokalny i Regionalny w perspektywie finansowej 2014-2020” w Brzeźnie (małopolskie).

Podczas Forum naukowcy, samorządowcy, politycy, specjaliści i przedsiębiorcy, mówili o szansach i możliwościach rozwoju regionu sądeckiego, możliwościach finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej, przedstawili przykłady dobrego wykorzystania środków unijnych, roli samorządu terytorialnego we wdrażaniu unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.

Głównymi tematami forum była polityka regionalna, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w nowoczesnych gospodarstwach, możliwości dofinansowania małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej, składanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie unijne. Osobnym tematem była polityka klastrowa władz regionalnych oraz rola i znaczenie klastrów w rozwoju gospodarczym i promocji regionu za granicą.

Program forum