South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

„Dzień wynalazków” – partnerstwo

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech był partnerem wydarzenia „Dzień Wynalazków – Małopolska europejskim regionem wynalazców i przedsiębiorców” zorganizowanego przez Członka Założyciela klastra, spółkę celową Politechniki Krakowskiej INTECH PK dnia 22.04.2016 na terenie Politechniki Krakowskiej. Współorganizatorami wydarzenia byli: MCBE i MLBE Politechniki Krakowskiej.Dziń wynalazkków

Powyższe wydarzenie służyło zaprezentowaniu małopolskiej społeczności najciekawszych wynalazków powstających na politechnicznych uczelniach i mogących znaleźć zastosowanie w obszarach krajowych i małopolskich inteligentnych specjalizacji. Celem organizacji „Dnia Wynalazków” było również upowszechnienie poprzez konferencję naukową wiedzy nt. stanu innowacyjności w Polsce i wiążących się z tym wyzwań.

Poprzez szereg wydarzeń (wystawa wynalazków, naukowa konferencja oraz warsztaty „CaseLab – Laboratorium Dobrych Praktyk”) oraz zaproszenie do udziału wynalazców, specjalistów ds. Rozwoju regionalnego, a także przedstawicieli świata nauki, partnerzy włączyli się w proces tworzenie lokalnego ekosystemu innowacji.

South Poland Cleantech Cluster uczestniczył w sesji z wynalazcami, konferencji naukowej oraz warsztatach „CaseLab – Laboratorium Dobrych Praktyk”.

Współorganizatorami wydarzenia byli: Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego oraz Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej.

Wydarzenie „Dzień Wynalazków – Małopolska europejskim regionem wynalazców i przedsiębiorców” służyło zaprezentowaniu małopolskiej społeczności najciekawszych wynalazków, powstających na politechnicznych uczelniach i mogących znaleźć zastosowanie w obszarach specjalizacji, zdefiniowanych w krajowej, a także małopolskiej strategii rozwoju. Celem organizacji „Dnia Wynalazków” było również upowszechnienie poprzez konferencję naukową wiedzy nt. stanu innowacyjności w Polsce i wiążących się z tym wyzwań.

Wydarzenie składało się z następujących części:

godzina wydarzenie
8:30 Rejestracja uczestników i gości „Dnia Wynalazków”
9:00 Rozpoczęcie „Dnia Wynalazków” – powitanie gości oraz uczestników przez organizatorów
9:15 – 17.00 „Wynalazki na rzecz inteligentnych specjalizacji”

Prezentacja wynalazków i spotkania z twórcami

11:00 – 13:00 „Małopolska jako europejski region wynalazców i przedsiębiorców”

Konferencja naukowa i panel ekspercki

14:00 – 17:00 „CaseLab – Laboratorium Dobrych Praktyk”

Warsztaty mające na celu wypracowanie przez interdyscyplinarne zespoły, koncepcji przekształcenia wynalazków i innowacyjnych rozwiązań w produkty lub usługi rynkowe