South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Duńskie rozwiązania Cleantech i Smart City

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniu 27.08.2014, SPCleantech uczestniczył w seminarium Cleantech “Denmark’s Smart City and Cleantech Solutions” zorganizowanym przez Duński Przemysł Cleantech w Kopenhadze, Dania. 

Dania znalazła rozwiązania na rozwój Smart City w przyszłości. Organizatorzy promują te rozwiązania na arenie międzynarodowej. Uczestnicy wzięli udział w wydarzeniu podczas którego Duński Przemysł Cleantech zaprezentował swoje najnowsze inicjatywy i wizje Smart City w przyszłości oraz innowacyjne rozwiązania począwszy od odnawialnych energii, odpadów jako zródła zasobów do klimatycznych planów działania. 

See the draft program here.

Organizatorzy mają nadzieję, że uczestnicy zapoznali się z duńskimi rozwiązaniami Cleantech oraz nawiązali kontakty z międzynarodową branżą Cleantech. 

DATA I MIEJSCE
Wydarzenie miało miejsce w środę 27.08.014 pomiędzy 09.00 i 16.30.