South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Duńscy mentorzy w Krakowie

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

21 grudnia 2015, Janusz Kahl CEO w SPCleantech spotkał się z Thomas Klem Andersen z DTU Scion, (Park Naukowo-Technologiczny w Kopenhadze, Dania), scion.dk, odpowiedzialnym za Scion Mentor Team. Podczas spotkania omawiano współpracę z udziałem duńskich mentorów w firmach i start-upach wspieranych przez SPCleantech.

Zespół mentorów
W oparciu o koncepcję, przetestowaną przez wiele lat w Massachusetts Institute of Technology (MIT) w Bostonie web.mit.edu, Scion DTU proponuje mentoring, który różni się od innych mentoringów tym, że nie jest oparty na współpracy firmy z jednym mentorem, ale  całym zespołem mentorów udostępnionych każdej uczestniczącej w programie firmie. Scion Mentor Team liczy obecnie około 50 mentorów, i ponad 25 firm, które korzystają z porad zespołu mentorów dostarczających im wiedzę na temat działalności firm oraz  rozwoju ich produktów.

Scion-Hørsholm

Program mentoringu Scion DTU jest przeznaczony do tworzenia i pielęgnowania satysfakcjonujących relacji między właścicielami szybko rozwijających się firm, i odpowiednimi specjalistami i ekspertami biznesowymi. Program skupia się na  coachingu i rozwoju umiejętności przedsiębiorców high-tech w rozwijaniu ich  strategicznego biznesu. Działania te stwarzają najlepsze warunki do wzrostu zaangażowanych przedsiębiorstw.

Mentor Teams – optymalne dzielenia się wiedzą
Szczególnie interesujące w programie mentorskim Scion DTU jest to, że uczestniczące start-upy współpracują z zespołem mentorów. Zespół ten oferuje wyjątkowo wysoką koncentrację wiedzy i bogactwo różnych perspektyw, które katalizują rozwój firmy. Każdy zespół mentorów dopasowany jest do spółki w odniesieniu do jej konkretnych wyzwań na ścieżce wzrostu. Mentor Teams mogą dostarczać firmom między innymi techniczną, zawodową, handlową, finansową i prawną wiedzę.

Scion-Lyngby

Mentorzy z programu mentorskiego uczestniczą także w spotkaniach specjalnej sieci mentorów, podczas których dzielą się wiedzą i doświadczeniami. Mentorzy wykorzystują się na wzajem w celu przetestowania własnych praktyk mentorskich i czerpania z wiedzy i pomysłów innych doświadczonych mentorów – z korzyścią dla zaangażowanego biznesu.

Inne programy dla start-upów w Scion DTU

 • Zielony dom start-upów (The green entreprenuers house)
 • Winda pomysłów (Idea elevator)
 • Wiedza jako silnik wzrostu (Knowledge as growth engine)
 • Tech Challange – program akceleracyjny dla sart-upów hardware, który obejmuje:
  • 4 miesiące programu akceleracyjnego
  • główna nagroda w wysokości 67.000 euro
  • miejsca pracy w Scion DTU
  • dostęp do urządzeń prototypowych
  • dostęp do ekspertów, doradców i mentorów
  • indywidualna strategia finansowania
  • dostęp do wynalazców

Duński Uniwersytet Technologiczny (DTU) dtu.dk, jedna z największych uczelni technicznych w Skandynawii ma kilka spółek zależnych stworzonych w celu wsparcia podstawowych usług Uniwersytetu. Spółki te są jednym z wielu punktów kontaktowych dla biznesu. Spółki DTU są niezależne, działają na warunkach rynkowych i są zorganizowane w formie spółek akcyjnych z własnymi zarządami i radami narzorczymi.

Spółki koncentrują się na zapewnieniu pomocy dla start-upów w rozpoczęciu działalności, tworzeniu możliwości rozwoju i budowaniu zaplecza dla technologicznie zaangażowanych firm, które oferują usługi i przyczyniają się do efektywnego wykorzystania możliwości badawczych i innowacyjnych na terenie DTU.

Scion DTU A/S jest pierwszym i największym uniwersyteckim parkiem naukowym w Danii. Firma wspiera spółki technologiczne oparte na wiedzy w branżach biotechnologii, nanotechnologii, czystych technologii, technologii medycznych, ochrony środowiska, rozwoju IT i innych wysokich technologii i jest zarazem zapleczem dla wszystkich faz rozwoju firmy – od samego początku do komercyjnie dojrzałych na rynku firm badawczych.

Scion DTU A/S posiada zaplecze badawcze zarówno w Hørsholm jak i DTU Lyngby Campus (Kopenhaga).