Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Duńscy mentorzy w Krakowie

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

21 grudnia 2015, Janusz Kahl CEO w SPCleantech spotkał się z Thomas Klem Andersen z DTU Scion, (Park Naukowo-Technologiczny w Kopenhadze, Dania), scion.dk, odpowiedzialnym za Scion Mentor Team. Podczas spotkania omawiano współpracę z udziałem duńskich mentorów w firmach i start-upach wspieranych przez SPCleantech.

Zespół mentorów
W oparciu o koncepcję, przetestowaną przez wiele lat w Massachusetts Institute of Technology (MIT) w Bostonie web.mit.edu, Scion DTU proponuje mentoring, który różni się od innych mentoringów tym, że nie jest oparty na współpracy firmy z jednym mentorem, ale  całym zespołem mentorów udostępnionych każdej uczestniczącej w programie firmie. Scion Mentor Team liczy obecnie około 50 mentorów, i ponad 25 firm, które korzystają z porad zespołu mentorów dostarczających im wiedzę na temat działalności firm oraz  rozwoju ich produktów.

Scion-Hørsholm

Program mentoringu Scion DTU jest przeznaczony do tworzenia i pielęgnowania satysfakcjonujących relacji między właścicielami szybko rozwijających się firm, i odpowiednimi specjalistami i ekspertami biznesowymi. Program skupia się na  coachingu i rozwoju umiejętności przedsiębiorców high-tech w rozwijaniu ich  strategicznego biznesu. Działania te stwarzają najlepsze warunki do wzrostu zaangażowanych przedsiębiorstw.

Mentor Teams – optymalne dzielenia się wiedzą
Szczególnie interesujące w programie mentorskim Scion DTU jest to, że uczestniczące start-upy współpracują z zespołem mentorów. Zespół ten oferuje wyjątkowo wysoką koncentrację wiedzy i bogactwo różnych perspektyw, które katalizują rozwój firmy. Każdy zespół mentorów dopasowany jest do spółki w odniesieniu do jej konkretnych wyzwań na ścieżce wzrostu. Mentor Teams mogą dostarczać firmom między innymi techniczną, zawodową, handlową, finansową i prawną wiedzę.

Scion-Lyngby

Mentorzy z programu mentorskiego uczestniczą także w spotkaniach specjalnej sieci mentorów, podczas których dzielą się wiedzą i doświadczeniami. Mentorzy wykorzystują się na wzajem w celu przetestowania własnych praktyk mentorskich i czerpania z wiedzy i pomysłów innych doświadczonych mentorów – z korzyścią dla zaangażowanego biznesu.

Inne programy dla start-upów w Scion DTU

 • Zielony dom start-upów (The green entreprenuers house)
 • Winda pomysłów (Idea elevator)
 • Wiedza jako silnik wzrostu (Knowledge as growth engine)
 • Tech Challange – program akceleracyjny dla sart-upów hardware, który obejmuje:
  • 4 miesiące programu akceleracyjnego
  • główna nagroda w wysokości 67.000 euro
  • miejsca pracy w Scion DTU
  • dostęp do urządzeń prototypowych
  • dostęp do ekspertów, doradców i mentorów
  • indywidualna strategia finansowania
  • dostęp do wynalazców

Duński Uniwersytet Technologiczny (DTU) dtu.dk, jedna z największych uczelni technicznych w Skandynawii ma kilka spółek zależnych stworzonych w celu wsparcia podstawowych usług Uniwersytetu. Spółki te są jednym z wielu punktów kontaktowych dla biznesu. Spółki DTU są niezależne, działają na warunkach rynkowych i są zorganizowane w formie spółek akcyjnych z własnymi zarządami i radami narzorczymi.

Spółki koncentrują się na zapewnieniu pomocy dla start-upów w rozpoczęciu działalności, tworzeniu możliwości rozwoju i budowaniu zaplecza dla technologicznie zaangażowanych firm, które oferują usługi i przyczyniają się do efektywnego wykorzystania możliwości badawczych i innowacyjnych na terenie DTU.

Scion DTU A/S jest pierwszym i największym uniwersyteckim parkiem naukowym w Danii. Firma wspiera spółki technologiczne oparte na wiedzy w branżach biotechnologii, nanotechnologii, czystych technologii, technologii medycznych, ochrony środowiska, rozwoju IT i innych wysokich technologii i jest zarazem zapleczem dla wszystkich faz rozwoju firmy – od samego początku do komercyjnie dojrzałych na rynku firm badawczych.

Scion DTU A/S posiada zaplecze badawcze zarówno w Hørsholm jak i DTU Lyngby Campus (Kopenhaga).