Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Ceremonia otwarcia BLOX, Kopenhaga (DK)

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 05.05.2018 SPCleantech uczestniczył w Wielkim Otwarciu BLOX, nowego skandynawskiego centrum architektury, projektowania, budowy i rozwoju miast. Po ponad 10 latach przygotowań oficjalnie otwarto budynek BLOX Realdanii na froncie kanału portowego w Kopenhadze. W ceremonii wzięła udział Jej Królewska Mość Królowa Danii, Margarethe II. Podczas zwiedzania budynku Margarethe II zatrzymała się przed trójwymiarowym modelem BLOX i okolic stworzonym przez członka SPCleantech, Horizone Studio. Podczas ceremonii SPCleantech był reprezentowany przez prezesa, Janusza Kahla, naszego przedstawiciela w Kopenhadze, Martina i współwłaściciela Horizone Studio, Dominika Darasza. BLOX został zaprojektowany przez światowej sławy architekta Rema Koolhaasa z Holandii.

SPCleantech jest członkiem BLOXHUB, organizacji liczącej 180 ministerstw, miast, gmin, instytucji, organizacji i firm. BLOXHUB przeniósł się do nowego budynku w którym znajduje się wspólna przestrzeń robocza i międzynarodowa sieć partnerów składająca się z firm, organizacji i naukowców zajmujących się urbanizacją i zarazem jest nowym skandynawskim centrum rozwiązań miejskich (urban solutions).

Podczas uroczystego otwarcia BLOX głos zabrali: prezes i dyrektor generalny COWI Lars Peter Søbye, Minister Przemysłu, Biznesu i Finansów, Brian Mikkelsen, burmistrz Kopenhagi Frank Jensen, dyrektor (CPO) Realdania, Anne Skovbro i dyrektor BLOXHUB, Torben Klitgaard.

SPCleantech i Horizone Studio również wzięły udział w debacie: OUR URBAN FUTURE z panelistami Helle Valentin, Globalnym Dyrektorem Operacyjnym, IBM Watson IoT, Monachium, Dr. Joseph Allen, Harvard University, Boston, Indy Johar, Współzałożycielem Projektu 00, Wielka Brytania, Bruce Katz, współzałożyciel New Localism Advisors, Philadelphia.

Po oficjalnym otwarciu uczestniczyliśmy w specjalnym popołudniu i wieczorze, zorganizowanym we współpracy z Danish Architecture Centre i Danish Design Centre dla członków, interesariuszy i partnerów.

Program

VIP Opening, BLOXHUB 3rd floor 
2:00-2:30 pm | Arrival
2:30-3:00 pm | Official opening with short speaches
3:00-4:00 pm | Reception and pre-demonstration of BLOXHUB Labs – e.g. our VR Studio

Afternoon
2:00-3:15 pm | Talk: Building BLOX
2:30-7:00 pm | Guided tours: BLOX and exhibition 
3:30-5:00 pm 
| Open house in Danish Design Centre and open house in BLOXHUB with Interactive labs
3:30-5:00 pm | Debate: The Architecture Center of the 21st Century
4:00-6:00 pm | Workshop: Draw the Home of the Future
5:00-7:00 pm | Jazz and drinks in BLOXHUB Members Lounge
5:30-6:30 pm | Debate: Our Urban Future
5:30-6:30 pm | Debate: Fifty Shades of Green
6:00-6:30 pm | Talk: Olafur Eliasson’s “Multiple shadow house”

Evening
7:00 0:00 pm | BLOX Party