South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Ceremonia otwarcia BLOX, Kopenhaga (DK)

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 05.05.2018 SPCleantech uczestniczył w Wielkim Otwarciu BLOX, nowego skandynawskiego centrum architektury, projektowania, budowy i rozwoju miast. Po ponad 10 latach przygotowań oficjalnie otwarto budynek BLOX Realdanii na froncie kanału portowego w Kopenhadze. W ceremonii wzięła udział Jej Królewska Mość Królowa Danii, Margarethe II. Podczas zwiedzania budynku Margarethe II zatrzymała się przed trójwymiarowym modelem BLOX i okolic stworzonym przez członka SPCleantech, Horizone Studio. Podczas ceremonii SPCleantech był reprezentowany przez prezesa, Janusza Kahla, naszego przedstawiciela w Kopenhadze, Martina i współwłaściciela Horizone Studio, Dominika Darasza. BLOX został zaprojektowany przez światowej sławy architekta Rema Koolhaasa z Holandii.

SPCleantech jest członkiem BLOXHUB, organizacji liczącej 180 ministerstw, miast, gmin, instytucji, organizacji i firm. BLOXHUB przeniósł się do nowego budynku w którym znajduje się wspólna przestrzeń robocza i międzynarodowa sieć partnerów składająca się z firm, organizacji i naukowców zajmujących się urbanizacją i zarazem jest nowym skandynawskim centrum rozwiązań miejskich (urban solutions).

Podczas uroczystego otwarcia BLOX głos zabrali: prezes i dyrektor generalny COWI Lars Peter Søbye, Minister Przemysłu, Biznesu i Finansów, Brian Mikkelsen, burmistrz Kopenhagi Frank Jensen, dyrektor (CPO) Realdania, Anne Skovbro i dyrektor BLOXHUB, Torben Klitgaard.

SPCleantech i Horizone Studio również wzięły udział w debacie: OUR URBAN FUTURE z panelistami Helle Valentin, Globalnym Dyrektorem Operacyjnym, IBM Watson IoT, Monachium, Dr. Joseph Allen, Harvard University, Boston, Indy Johar, Współzałożycielem Projektu 00, Wielka Brytania, Bruce Katz, współzałożyciel New Localism Advisors, Philadelphia.

Po oficjalnym otwarciu uczestniczyliśmy w specjalnym popołudniu i wieczorze, zorganizowanym we współpracy z Danish Architecture Centre i Danish Design Centre dla członków, interesariuszy i partnerów.

Program

VIP Opening, BLOXHUB 3rd floor 
2:00-2:30 pm | Arrival
2:30-3:00 pm | Official opening with short speaches
3:00-4:00 pm | Reception and pre-demonstration of BLOXHUB Labs – e.g. our VR Studio

Afternoon
2:00-3:15 pm | Talk: Building BLOX
2:30-7:00 pm | Guided tours: BLOX and exhibition 
3:30-5:00 pm 
| Open house in Danish Design Centre and open house in BLOXHUB with Interactive labs
3:30-5:00 pm | Debate: The Architecture Center of the 21st Century
4:00-6:00 pm | Workshop: Draw the Home of the Future
5:00-7:00 pm | Jazz and drinks in BLOXHUB Members Lounge
5:30-6:30 pm | Debate: Our Urban Future
5:30-6:30 pm | Debate: Fifty Shades of Green
6:00-6:30 pm | Talk: Olafur Eliasson’s “Multiple shadow house”

Evening
7:00 0:00 pm | BLOX Party