SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Brązowy certyfikat ECEI zarządzania klastrem

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech złożył aplikację o brązowy certyfikat zarządzania clustrami przyznawany przez European Cluster Excellence Initiative (ECEI). Aby móc ubiegać się o wyróżnienie w postaci jednego z trzech certyfikatów (złoty, srebrny, brązowy), klastry, muszą wykazać się na płaszczyźnie działań, dążących do dalszej poprawy struktur organizacji i procedur, w celu zwiększenia wydajności, jak również, najwyższą jakością technik zarządzania.

Dnia 17.06.2014 przedstawiciel ECEI, Jakub Karp przeprowadził wywiad z dyrektorem SPCleantech, Janusz Kahl w celu przeprowadzenia benchmarkingu z innymi klastrami. Organizacja ECEI ocenia klastry, na podstawie postępowania porównawczego, prowadzonego przez specjalnego delegata ESCA (The European Secretariat for Cluster Analysis). Jeżeli proces weryfikacji zostanie zakończony pomyślnie, organizacja ECEI przyjmie w swoje struktury SPCleantech klaster, przyznając jednocześnie wyróżnienie, w postaci brązowego certyfikatu Europen Cluster of Excellence Initiative.

Każdy cluster analizowany jest na podstawie wywiadu z menedżerem klastra, prowadzonym przez z jednego z wydelegowanych ekspertów ESCA. Rozmowa odbyła się w siedzibie organizacji klastra NordicHouse w Krakowie i trwała około 4,0 godzin. Wywiad objął 36 wskaźników odnoszących się do 6 elementów:

 • Struktura klastra
 • Zarządzanie klastrem
 • Zarządzanie finansami klastra
 • Świadczone usługi
 • Kontakt i interakcja w obrębie clustra
 • Osiągnięcia i renoma klastra

Rezultaty procesu weryfikacji, prezentowane są indywidualnie, dla każdego zarządu klastra, na specjalnie sporządzonym w tym celu raporcie. Dokument zawiera także wskazówki dotyczące dalszych działań, mających na celu poprawę pracy klastra, zgodnie z aktualnie opracowywanymi wymogami jakościowymi, przez European Cluster Excellenece Inititative (ECEI). Raport (około 70 stron) napisany w języku angielskim, zawiera:

 • Graficzną analizę porównawczą klastra aplikującego (benchmarking) z klastrami działającymi w tych samych obszarach technologicznych, jak i z klastrami z innych sektorów
 • Ocenę mocnych i słabych stron klastra
 • Porównanie jakości technik zarządzania ze „wskaźnikami doskonałości”, przygotowanymi przez ECEI (patrz na: http://www.clusterexcellence.org/)
 • Zalecenia dotyczące działań mających na celu poprawę pracy klastra

W części uzupełniającej raportu, zawarte jest wyróżnienie, w postaci brązowego certyfikatu European Cluster Excellence Initiative (ECEI), za udział w procesie weryfikacyjnym. Znajdują się tam również, pliki elektroniczne z brązowym certyfikatem, które posłużyć mogą do działań marketingowych czy komunikacyjnych. Organizacja klastra, zostaje także wpisana do publicznej bazy danych klastrów uczestniczących w procesie zrzeszającym. Do tej pory, w przedsięwzięciu udział wzięło ponad 800 clustrów z 40 krajów (bazę danych wszystkich organizacji, odnaleźć można pod adresem: www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters).