Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Witamy nowego członka – ATB

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Witamy nowego członka SPCleantech, ATB Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Tomasz Adamczyk z siedzibą w Staszowie, województwo Świętokrzeskie.

Firma działa od 2009. Przez pierwsze lata (do 2015) funkcjonowała jako Firma Ogólnobudowlana „TOMCZYK” Tomasz Adamczyk. Zakres usług, oferowanych obecnie przez firmę obejmuje prace budowlane i roboty ziemne, a także wypożyczanie sprzętu budowlanego.


Głównym celem „ATB” jest ciągły rozwój, co przekłada się na coraz większą liczbę realizowanych inwestycji. Prezes ATB, Tomasz Adamczyk stawia na pełen profesjonalizm, czego dowodem jest m.in. wykwalifikowana kadra pracowników. Nadrzędne wartości, wyznawane przez Firmę to wiedza, doświadczenie, terminowość oraz kompeksowość. Dzięki takiemu podejściu Przedsiębiorstwo „ATB” może zagwarantować klientowi nawyższy standard wykonania usług.

Początkowo „ATB” realizowało inwestycje wyłącznie na obszarze powiatu staszowiego, pełniąc funkcję członka korsorcjum. Z czasem jednak działalność Przedsiębiorstwa rozwinęła się znacząco. Poszerzono obszar wykonywanych prac oraz sukcesywnie zatrudniano kolejnych, doświadczonych i wyszkolonych pracowników.

Szczególny rozkwit Przedsiębiorstwa można zaobserwować od 2016 roku. Od tego czasu Firma realizuje więcej samodzielnych przedsięwzięć budowlanych. „ATB” Przedsiębiorstwo Budowlano Inyżynieryjne ma na swoim koncie wiele realizacji, którymi niewątpliwie może się pochwalić.

Budynki mieszkalne
ATB realizuje inwestycje mieszkaniowe w wysokim standardzie wykończenia, wyposażone we wszelkie niezbędne instalacje oraz infrastrukturę.

Budynki użyteczności publicznej
ATB buduje biblioteki, centra kultury, ośrodki zdrowia, budynki oświatowe. W zakres działalności wchodzą również otwarte przestrzenie publiczne takie jak rynki, parkingi, infrastruktura sportowa. Firma podejmuje się kompleksowego wykonawstwa inwestycji.

Zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne
ATB tworzy wykopy, buduje specjalistyczne sieci bazując na przygotowanej uprzednio specyfikacji. W ramach kompleksowej realizacji inwestycji wykonuje również przyłącza obiektów do sieci. Wykorzystuje profesjonalne, specjalistyczne maszyny, a wszystko realizuje w umówionym ze zleceniodawcą terminie.

Drogi
ATB realizuje roboty budowlane na wszystkich etapach. Prowadzi prace na terenie województw: małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

Zagospodarowanie terenu
ATB oferuje kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych. Prowadzi rewitalizacje, przebudowy rynków publicznych, budowę parków, skwerów oraz placów zabaw. Pracuje również przy zagospodarowaniu przestrzeni wokół budynków użyteczności publicznej oraz prywatnych inwestorów m.in. przy inwestycjach mieszkaniowych, przy budowie placów zabaw przy przedszkolach.