Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

4 Konferencja Cluster Matchmaking

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniach 19-20.09.2016 SPCleantech uczestniczył w 4 Konferencji Cluster Matchmaking: Internationalization the Strategic Way zorganizowanej tym razem w Warszawie, PL, która przyciągnęła ponad 285 uczestników reprezentujących 160 klastery z 35 państw z 544 cluster-to-cluster spotkaniami kojarzącymi klastry.

Konferencja stworzyła doskonałe możliwości kojarzenia wiodących organizacji klastrowych w Europie, dużo możliwości współpracy, porywający interaktywny program i żywą atmosferę.

4 Konferencja Cluster Matchmaking: Internationalisation the Strategic Way 

Warszawa, 10 – 20 wrzesień 2016

Najważniejsze europejskie spotkanie klastrów. W zeszłym roku konferencja w Kopenhadze przyciągnęła ponad 285 uczestników reprezentujących 153 klastery z 32 państw z 544 cluster-to-cluster spotkań kojarzeniowych. Więcej niż 280 uczestników reprezentujących ponad 160 klastrów z 35 krajów zdecydowało się wziąć udział w tegorocznym spotkaniu w Warszawie.

Czego można oczekiwać: Doskonałe możliwości kojarzenia wiodących organizacji klastrowych w Europie; dużo możliwości współpracy; porywający interaktywny program i żywa atmosfera. Mamy przyjemność ogłosić, że Christian Ketels, prezes TCI, był głównym prowadzącym konferencję.

Ważna wiadomość : Folder i program konferencji są dostępne na stronie.

Kolejna ważna wiadomość : Nowe „Strategiczne umiędzynarodowienie – narzędzie dla klastrów” to narzędzie łatwe w obsłudze dla menedżerów klastrów opartych na wiedzy z 25 duńskich kluczowych klastrów. Zostało ono przetłumaczone i będzie miało światową premierę w Warszawie.

Unikalne miejsce: Nawiązywanie współpracy i udostępnianie wiedzy wymaga odpowiedniego otoczenia. Zostało ono odkryte w samym sercu Warszawy. Dwór Endorfina Foksal został zbudowany w 1875 roku, ale z powodzeniem został przekształcony w  nowoczesne przestronne centrum konferencyjne. 

PROGRAM

 • Dwie rundy kojarzeń cluster-to-cluster : Wstępnie zaplanowane i wstępnie zarezerwowane spotkania między uczestnikami. Można był zarezerwować do siedmiu spotkanań z klastrami własnego wyboru. Sesje kojarzeń były wspomagane przez Enterprise Europe Network.
 • Program konferencji z motywacyjni mówcami jak:

foksal3

 • Werner Pamminger, CEO Clusterland Górnej Austrii: na konferencji przedstawił spostrzeżenia na temat międzynarodowej podróży Clusterland, – jednej z wiodących organizacji klastrowych w Europie. Wcześniej był przez wiele lat menadżerem klastra w Clusterland – Plastics Cluster, więc posiada  dogłębną i praktyczną  wiedzę o działaniach międzynarodowych
 • Emily Wise, Uniwersytet w Lund, która oceniała kilka międzynarodowych systemów finansowania klastra (Innovation Express)
 • Jacob Mogensen, menadżer klastra dla Danish Innovation Network for Biomass (inbiom). Inbiom ma wielkie międzynarodowe wyniki zarówno w Europie jak i poza nią. Na konferencji zaprezentował ich sukcesywną praca na rzecz zmniejszenia dystansu pomiędzy branżą biomasy duńskiej i chińskiej i ujawnił prawdziwą historię leżącą u podłoża ich sukcesu
 • Michael Browne, szef europejskiego działu badań i innowacji, University College w Londynie, posiada 13-letnie doświadczenie w  finansowanych przez UE badaniach oraz nadzorował realizacje ponad 1000 projektów finansowanych przez UE. Dzięki strategicznej współpracy pomiędzy H2020 i University College London jest klasyfikowany jako najlepszy europejski realizator projektów finansowanych przez dotacje z H2020
 • Florin Paun, dyrektor rozwoju i strategii  w  Competitiveness Cluster SAFE, French Safe Cluster – Security and Aerospace Actors for the Future of Earth przedstawił strategię działania w oparciu o Open Innovation oraz międzysektorowymi i międzynarodowymi praktykami
 • Lucia Seel, Global Communication and Content Manager, European Cluster Collaboration Platform zaprezentowała Cluster News z UE
 • International Project Labs:  Sesja poświęcona była tworzeniu cros cluster projektów (miedzyklastrowych). Prowadzona  przez Simon Poulsen – jednego z wiodących osób odpowiedzialnych za zbieranie funduszy w UE.
 • International Cluster Strategy Labs: Sesja poświęcona była pracy strategicznej nad umiędzynarodowianiem klastrów. Ucz się od innych klastrów, Cluster Excellence Denmark’s And BSR Stars przedstawiły nowe narzędzia dla menadżerów klastrów.

CELE:

 • Poznanie klastrów i sieci SME z całej Europy;
 • Zdobycie partnerów klastra dla wspólnych projektów rozwojowych;
 • Zdobycie wiedzy o międzynarodowych klastrach, ich specjalizacji i strategii;
 • Odkrycie  nowych możliwości wzajemnej współpracy pomiędzy klastrami;
 • Bycie na bieżąco, dyskusja i rozwój nowych pomysłów na projekty z innymi klastrami.

DLACZEGO UCZESTNICZYĆ?

 • Oprócz doskonałych możliwości kojarzeń wydarzenie zaoferowało również ciekawy, ale lekki program konferencji:
 • Wgląd w innowacje przez połączenie i nawiązanie wzajemnej współpracy klastrowej
 • Przegląd różnych możliwości finansowania w celu opracowania lub wzmocnienia współpracy międzynarodowej klastrów;
 • Możliwość tworzenia lub rozbudowy konsorcjów Horizon 2020 i inne projekty europejskie.

 KTO MÓGŁ UCZESTNICZYĆ ?

 • Menadżerowie i kluczowi pracownicy klastra co najmniej z certyfikatem jakości zarządzania Bronze Label wystawionym przez European Cluster Excellence Initiative (ECEI) lub z dużym doświadczeniem w zarządzaniu klastrem.