South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

South Poland Cleantech Cluster

 organizuje warsztaty

"Pitching (prezentacja) start-upu do inwestorów i klientów"

Data: 29.10.2019, godz. 15.00 - 
Miejsce: NordicHouse, ul. św. Anny 5 w Krakowie

Warsztaty organizowane są przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Temat trzecich warsztatów to "Pitching (prezentacja) start-upu do inwestorów i klientów". Każdy start-up ma swoją historię a Twoim zadaniem jest jej opowiedzenie. Sztuki pitchingu nauczysz się właśnie podczas naszych kolejnych warsztatów. Mentor nie tylko przekaże potencjalnym przedsiębiorcom różnego rodzaju techniczne umiejętności, ale także wzmocni ich przedsiębiorczy sposób myślenia.

Mentorem podczas warsztatów będzie Christo Balinow, InnoEnergy's Business Development Director for CEE, Middle East and North America. KIC InnoEnergy jest europejską spółką poświęconą promowaniu innowacyjności, przedsiębiorczości i edukacji w dziedzinie zrównoważonej energii poprzez koordynowanie współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorstwami i instytutami badawczymi. KIC InnoEnergy świadczy usługi przyspieszania rozwoju start-upów i ryzykownych przedsięwzięć poprzez wspieranie przedsiębiorców i ich pomysłów biznesowych. 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracja: https://evenea.pl/event/spcleantechwarsztaty3/

 

4 Konferencja Cluster Matchmaking

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniach 19-20.09.2016 SPCleantech uczestniczył w 4 Konferencji Cluster Matchmaking: Internationalization the Strategic Way zorganizowanej tym razem w Warszawie, PL, która przyciągnęła ponad 285 uczestników reprezentujących 160 klastery z 35 państw z 544 cluster-to-cluster spotkaniami kojarzącymi klastry.

Konferencja stworzyła doskonałe możliwości kojarzenia wiodących organizacji klastrowych w Europie, dużo możliwości współpracy, porywający interaktywny program i żywą atmosferę.

4 Konferencja Cluster Matchmaking: Internationalisation the Strategic Way 

Warszawa, 10 – 20 wrzesień 2016

Najważniejsze europejskie spotkanie klastrów. W zeszłym roku konferencja w Kopenhadze przyciągnęła ponad 285 uczestników reprezentujących 153 klastery z 32 państw z 544 cluster-to-cluster spotkań kojarzeniowych. Więcej niż 280 uczestników reprezentujących ponad 160 klastrów z 35 krajów zdecydowało się wziąć udział w tegorocznym spotkaniu w Warszawie.

Czego można oczekiwać: Doskonałe możliwości kojarzenia wiodących organizacji klastrowych w Europie; dużo możliwości współpracy; porywający interaktywny program i żywa atmosfera. Mamy przyjemność ogłosić, że Christian Ketels, prezes TCI, był głównym prowadzącym konferencję.

Ważna wiadomość : Folder i program konferencji są dostępne na stronie.

Kolejna ważna wiadomość : Nowe „Strategiczne umiędzynarodowienie – narzędzie dla klastrów” to narzędzie łatwe w obsłudze dla menedżerów klastrów opartych na wiedzy z 25 duńskich kluczowych klastrów. Zostało ono przetłumaczone i będzie miało światową premierę w Warszawie.

Unikalne miejsce: Nawiązywanie współpracy i udostępnianie wiedzy wymaga odpowiedniego otoczenia. Zostało ono odkryte w samym sercu Warszawy. Dwór Endorfina Foksal został zbudowany w 1875 roku, ale z powodzeniem został przekształcony w  nowoczesne przestronne centrum konferencyjne. 

PROGRAM

 • Dwie rundy kojarzeń cluster-to-cluster : Wstępnie zaplanowane i wstępnie zarezerwowane spotkania między uczestnikami. Można był zarezerwować do siedmiu spotkanań z klastrami własnego wyboru. Sesje kojarzeń były wspomagane przez Enterprise Europe Network.
 • Program konferencji z motywacyjni mówcami jak:

foksal3

 • Werner Pamminger, CEO Clusterland Górnej Austrii: na konferencji przedstawił spostrzeżenia na temat międzynarodowej podróży Clusterland, – jednej z wiodących organizacji klastrowych w Europie. Wcześniej był przez wiele lat menadżerem klastra w Clusterland – Plastics Cluster, więc posiada  dogłębną i praktyczną  wiedzę o działaniach międzynarodowych
 • Emily Wise, Uniwersytet w Lund, która oceniała kilka międzynarodowych systemów finansowania klastra (Innovation Express)
 • Jacob Mogensen, menadżer klastra dla Danish Innovation Network for Biomass (inbiom). Inbiom ma wielkie międzynarodowe wyniki zarówno w Europie jak i poza nią. Na konferencji zaprezentował ich sukcesywną praca na rzecz zmniejszenia dystansu pomiędzy branżą biomasy duńskiej i chińskiej i ujawnił prawdziwą historię leżącą u podłoża ich sukcesu
 • Michael Browne, szef europejskiego działu badań i innowacji, University College w Londynie, posiada 13-letnie doświadczenie w  finansowanych przez UE badaniach oraz nadzorował realizacje ponad 1000 projektów finansowanych przez UE. Dzięki strategicznej współpracy pomiędzy H2020 i University College London jest klasyfikowany jako najlepszy europejski realizator projektów finansowanych przez dotacje z H2020
 • Florin Paun, dyrektor rozwoju i strategii  w  Competitiveness Cluster SAFE, French Safe Cluster – Security and Aerospace Actors for the Future of Earth przedstawił strategię działania w oparciu o Open Innovation oraz międzysektorowymi i międzynarodowymi praktykami
 • Lucia Seel, Global Communication and Content Manager, European Cluster Collaboration Platform zaprezentowała Cluster News z UE
 • International Project Labs:  Sesja poświęcona była tworzeniu cros cluster projektów (miedzyklastrowych). Prowadzona  przez Simon Poulsen – jednego z wiodących osób odpowiedzialnych za zbieranie funduszy w UE.
 • International Cluster Strategy Labs: Sesja poświęcona była pracy strategicznej nad umiędzynarodowianiem klastrów. Ucz się od innych klastrów, Cluster Excellence Denmark’s And BSR Stars przedstawiły nowe narzędzia dla menadżerów klastrów.

CELE:

 • Poznanie klastrów i sieci SME z całej Europy;
 • Zdobycie partnerów klastra dla wspólnych projektów rozwojowych;
 • Zdobycie wiedzy o międzynarodowych klastrach, ich specjalizacji i strategii;
 • Odkrycie  nowych możliwości wzajemnej współpracy pomiędzy klastrami;
 • Bycie na bieżąco, dyskusja i rozwój nowych pomysłów na projekty z innymi klastrami.

DLACZEGO UCZESTNICZYĆ?

 • Oprócz doskonałych możliwości kojarzeń wydarzenie zaoferowało również ciekawy, ale lekki program konferencji:
 • Wgląd w innowacje przez połączenie i nawiązanie wzajemnej współpracy klastrowej
 • Przegląd różnych możliwości finansowania w celu opracowania lub wzmocnienia współpracy międzynarodowej klastrów;
 • Możliwość tworzenia lub rozbudowy konsorcjów Horizon 2020 i inne projekty europejskie.

 KTO MÓGŁ UCZESTNICZYĆ ?

 • Menadżerowie i kluczowi pracownicy klastra co najmniej z certyfikatem jakości zarządzania Bronze Label wystawionym przez European Cluster Excellence Initiative (ECEI) lub z dużym doświadczeniem w zarządzaniu klastrem.