South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Konferencja Pracownia Miast Kraków

 |  Kategoria: Wydarzenia

SPCleantech uczestniczył 04.12.2015 w konferencji „Pracownia Miast Kraków” organizowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w ramach akcji społecznej przez Gazetę Wyborczą.

„Pracownia miast” to akcja społeczna „Gazety Wyborczej”, prowadzona od 2014 roku. To miejsce dialogu i wymiany opinii między samorządowcami, mieszkańcami oraz ekspertami, społecznikami, przedstawicielami rządu, świata biznesu i kultury. Podczas warsztatów uczestnicy skupiają się na wyzwaniach, przed którymi stoi miasto, oraz jego problemach i szukają sposobów ich rozwiązania. Na konferencji dyskutuje się o pomysłach, pokazuje dobre praktyki, proponuje działania. Głównym pytaniem konferencji jest: Co zrobić, żeby nasze miasta stały się lepszymi miejscami do życia?


Program konferencji „Pracownia Miast: Kraków”
piątek, 4 grudnia 2015 r., godz. 12.00-17.00
Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27

12.00-12.30 Rejestracja gości. Kawa

12.30-12.45 Powitanie
– przedstawiciel władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
– Michał Olszewski, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” w Krakowie
– Elżbieta Koterba, zastępca prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa

12.45-13.00 Prezentacja wprowadzająca „Krakowski kurs na innowacje”
Bartosz Piłat, redaktor „Gazety Wyborczej” w Krakowie

13.00-14.45 SESJA I

13.00-13.10 Prezentacja wniosków z warsztatu „Co zrobić, by Kraków był miastem zielonym?”
Dominika Wantuch, dziennikarka „Gazety Wyborczej”

13.10-13.15 Film wprowadzający do dyskusji: „Kazimierz i Zabłocie. Jak to było”

13.15-14.45 Dyskusja: „Kazimierz – Zabłocie – Nowa Huta. Jak rewitalizować Kraków?”
Prowadzący: Bartosz Piłat, redaktor „Gazety Wyborczej” w Krakowie
Uczestnicy (w trakcie potwierdzania):
– Elżbieta Koterba, zastępca prezydenta ds. rozwoju Krakowa
– Krzysztof Wach, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
– Karol Janas, redaktor naczelny czasopisma „Problemy Rozwoju Miast”, pracownik Instytutu Rozwoju Miast
– Lesław Paciorek, prezes firmy Leier Polska
– Paweł Hałat, stowarzyszenie Przestrzeń Ludzie Miasto
W trakcie dyskusji pytania z sali.

14.45-15.00 Przerwa kawowa

15.00-15.00 SESJA II

15.00-15.15 Prezentacja wniosków z warsztatu: „Kiedy Kraków będzie smart?”
Bartosz Piłat, dziennikarz „Gazety Wyborczej”

15.15-16.45 Dyskusja: „Nowoczesna gospodarka. Jak outsourcing i startupy zmieniają Kraków?”
Prowadzący: Wojciech Pelowski, wydawca regionalny „Gazety Wyborczej”
Uczestnicy (w trakcie potwierdzania):
– Władysław Kosiniak-Kamysz, były minister pracy i polityki społecznej, prezes PSL
– Krzysztof Krzysztofiak, pełnomocnik zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego
– Andrzej Zdebski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
– Michał Ryś, członek zarządu firmy DrOmnibus
W trakcie dyskusji pytania z sali.

16.45-17.00 Podsumowanie i zakończenie