Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Konferencja Pracownia Miast Kraków

 |  Kategoria: Wydarzenia

SPCleantech uczestniczył 04.12.2015 w konferencji „Pracownia Miast Kraków” organizowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w ramach akcji społecznej przez Gazetę Wyborczą.

„Pracownia miast” to akcja społeczna „Gazety Wyborczej”, prowadzona od 2014 roku. To miejsce dialogu i wymiany opinii między samorządowcami, mieszkańcami oraz ekspertami, społecznikami, przedstawicielami rządu, świata biznesu i kultury. Podczas warsztatów uczestnicy skupiają się na wyzwaniach, przed którymi stoi miasto, oraz jego problemach i szukają sposobów ich rozwiązania. Na konferencji dyskutuje się o pomysłach, pokazuje dobre praktyki, proponuje działania. Głównym pytaniem konferencji jest: Co zrobić, żeby nasze miasta stały się lepszymi miejscami do życia?


Program konferencji „Pracownia Miast: Kraków”
piątek, 4 grudnia 2015 r., godz. 12.00-17.00
Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27

12.00-12.30 Rejestracja gości. Kawa

12.30-12.45 Powitanie
– przedstawiciel władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
– Michał Olszewski, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” w Krakowie
– Elżbieta Koterba, zastępca prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa

12.45-13.00 Prezentacja wprowadzająca „Krakowski kurs na innowacje”
Bartosz Piłat, redaktor „Gazety Wyborczej” w Krakowie

13.00-14.45 SESJA I

13.00-13.10 Prezentacja wniosków z warsztatu „Co zrobić, by Kraków był miastem zielonym?”
Dominika Wantuch, dziennikarka „Gazety Wyborczej”

13.10-13.15 Film wprowadzający do dyskusji: „Kazimierz i Zabłocie. Jak to było”

13.15-14.45 Dyskusja: „Kazimierz – Zabłocie – Nowa Huta. Jak rewitalizować Kraków?”
Prowadzący: Bartosz Piłat, redaktor „Gazety Wyborczej” w Krakowie
Uczestnicy (w trakcie potwierdzania):
– Elżbieta Koterba, zastępca prezydenta ds. rozwoju Krakowa
– Krzysztof Wach, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
– Karol Janas, redaktor naczelny czasopisma „Problemy Rozwoju Miast”, pracownik Instytutu Rozwoju Miast
– Lesław Paciorek, prezes firmy Leier Polska
– Paweł Hałat, stowarzyszenie Przestrzeń Ludzie Miasto
W trakcie dyskusji pytania z sali.

14.45-15.00 Przerwa kawowa

15.00-15.00 SESJA II

15.00-15.15 Prezentacja wniosków z warsztatu: „Kiedy Kraków będzie smart?”
Bartosz Piłat, dziennikarz „Gazety Wyborczej”

15.15-16.45 Dyskusja: „Nowoczesna gospodarka. Jak outsourcing i startupy zmieniają Kraków?”
Prowadzący: Wojciech Pelowski, wydawca regionalny „Gazety Wyborczej”
Uczestnicy (w trakcie potwierdzania):
– Władysław Kosiniak-Kamysz, były minister pracy i polityki społecznej, prezes PSL
– Krzysztof Krzysztofiak, pełnomocnik zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego
– Andrzej Zdebski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
– Michał Ryś, członek zarządu firmy DrOmnibus
W trakcie dyskusji pytania z sali.

16.45-17.00 Podsumowanie i zakończenie